مشاهده : 137مذهبیRSSاشتراک:

آثار سوء عاق والدین

آثار سوء عاق والدین
ابن روزها همه چیز عوض شده هیچ چیز رنگ و بوی سابق را ندارد حتی پدر و مادرها که خداوند بزرگ در قرآن کریم آن همه سفارش در مورد ایشان کرده است. گاهی ما چنان با پدر یا مادر خود صحبت می کنیم که گویی طلبکار هستیم و حق و حقوقمان را خورده‌اند.گاه در پاسخ […]

ابن روزها همه چیز عوض شده هیچ چیز رنگ و بوی سابق را ندارد حتی پدر و مادرها که خداوند
بزرگ در قرآن کریم آن همه سفارش در مورد ایشان کرده است.

گاهی ما چنان با پدر یا مادر خود صحبت می کنیم که گویی طلبکار هستیم و حق و حقوقمان را
خورده‌اند.گاه در پاسخ محبت بی‌حد و حصرشان چنان ناسپاسی می‌کنیم که قلبشان به درد می‌آید.گاهی جوانانی دیده می شوند که
سریعا به پدر و مادرشان پرخاش میکنند، گاه جواب پرسش‌هایشان را نمی‌دهند و گاه با بی اعتنایی از کنارشان رد
می‌شوند و بی مهابا انگار نه انگار که خداوند متعال به صراحت گفته است که حتی یک «اف» هم به
ایشان نگو.الان به رفتار خودمان و اطرافیانمان نگاه کنید “اف” که خوب است بعضی ها حتی دست تعرض به سمت
ایشان دراز می کنند.چه بسیار افرادی که براحتی به آنها ناسزا می گویند و حتی کتکشان می‌زنند.این خیلی دردناک است
ولی واقعیتی است در جریان.

وقتی ما دستور صریح خداوند را نادیده می‌گیریم چطور می خواهیم دینداری کنیم؟ دیگر چه حدی نگه داشته خواهد شد؟

ما طلبکاریم که چرا برای ما چنان نکردند و چنین نکردند؟ آیا این انصاف است؟ ما برای آنها چکار کرده
ایم؟ مسؤلیت ما در مقابل ایشان بسیار سنگین است و حتی اگر ظالم باشند ما وظیفه داریم تکریمشان کنیم.

اذیت رساندن و حتی نگاه با خشم به پدر و مادر نمودن باعث خشم خداوند می شود.در روایت است که
اگر با عصبانیت به والدین نگاه کنید حتی اگر آنها به او ظلم کرده باشند، باعث عدم قبولی نماز می
شود.

«ابامهزم گوید که: شبی از حضرت باقر علیه السلام خداحافظی کردم و با مادرم به منزلمان می رفتیم.در راه با
مادرم دعوامان شد و من به او تندی کردم.وقتی فردا خدمت امام رفتم ناگاه فرمود: این ابامهزم! دیشب بین تو
مادرت چه گذشت؟ آیا او تو را در شکمش حمل ننمود و از سینه اش تو را شیر نداد و
تو را در دامنش بزرگ ننمود؟ دیگر این عمل را تکرار نکن.»۱

گاهی مجازات اذیت کردن والدین در همین دنیا
ظاهر می شود.

جوان با نفرین پدر شل شد!

روزی امام علی علیه السلام در حال طواف بود که صدای التجاء و مناجات
و التماس جوانی را شنید.امام از او درباره ی گرفتاریش سؤال کرد.

او گفت: من سالم بودم ولی آنقدر پدرم را اذیت نمودم که او مرا نفرین کرد و من فلج شدم.پدرم
تصمیم داشت تا روزی به کنار کعبه بیاید، و برای شفایم دعا کند ولی قبل از این کار، از دنیا
رفت.حال من مانده ام این پاهای شل!

امام علیه السلام به او دعای مشلول را یاد دادند که آن را
بخواند.او این دعا را خواند و پیامبر صلی الله علیه وآله را در خواب دید که حضرت دستی بر پاهای
او کشید و او شفا یافت.»۲

امام چهارم دیدند که نوجوانی بنحو بی ادبانه ای به پدرش تکیه کرده است.بعد
از این امام هیچگاه با آن جوان صحبت نکردند تا جوان از دنیا رفت.»

مرحوم کافی و پدر

مرحوم کافی
می گفتند: هرگاه پدرم که یک نفر کاسب ساده ای است، به تهران می آید یا من مشهد می روم،
در جلو زن و بچه و برادر و خواهر خم می شوم و مکرر دست پدرم را می بوسم.

جوان زبانش لال شد!

«روزی پیامبر صلی الله علیه وآله بر بالین جوانی که در حال احتضار بود، حاضر شد.وقتی
شهادتین را به او تلقین نمود، جوان نتوانست زبانش را به شهادتین باز کند و گویا لال شده بود.حضرت، مادرش
را خواستند.و از مادرش پرسیدند که آیا از پسرت راضی هستی؟ زن گفت: یا رسول الله! چهار سال است که
باو حرف نزده ام!

«روزی پیامبر صلی الله علیه وآله بر بالین جوانی که در حال احتضار بود، حاضر شد،
وقتی شهادتین را به او تلقین نمود، جوان نتوانست زبانش را به شهادتین باز کند و گویا لال شده بود.حضرت،
مادرش را خواستند.و از مادرش پرسیدند که آیا از پسرت راضی هستی؟ زن گفت: یا رسول الله! چهار سال است
که با او حرف نزده ام!

پیامبر صلی الله علیه وآله از او خواستند که از فرزندش راضی شود.او هم
راضی شد و جوان زبانش باز گردید و شهادتین را جاری کرد و از دنیا رفت»

«بوی بهشت از مسیر
پانصد سال راه بمشام می رسد ولی بمشام عاق والدین نمی رسد.»

امام پنجم علیه السلام فرمود: «سرور و آقای
نیکان در قیامت، شخصی است که بعد از رحلت پدر و مادرش، نیز به آنان نیکی کرده است – آنان
را فراموش ننموده است-»

قصری که ویران گردید!

«ملا علی کازرونی شبی در خواب دید که قصری با عظمت در
باغی قرار ارد.از صاحب قصر سؤال کرد.گفتند: مال فلان نجّار شیرازی است.ناگاه صاعقه ای آمد و قصر را تبدیل به
خاکستر کرد.

روز بعد ملا علی کازورنی سراغ نجار رفت و گفت: دیشب چه کار کردی؟ گفت: هیچ! ملاّ او را قسم
داد.نجار گفت: شب قبل با مادرم دعوا کردم و کار به زدن و کتک کاری کشید.»۳

سفر غیرضروری فرزند با
مخالفت پدر یا مادر ممنوع بوده و سفر معصیت حساب می شود.

همچنین با پدر و مادر بلند صحبت کردن بی ادبانه، جلوتر از آنان راه رفتن، به آنها اُف گفتن، آنها
را تحقیر کردن و…
در اسلام ممنوع است.

«روزی یکی از وزرا با پدرش خدمت امام خمینی قدس سره رسید و خود جلوتر رفت و دست اما را
بوسید سپس پدرش را معرفی کرد.امام امت به او فرمود: چرا جلوتر از پدرت راه رفتی؟»والدین

از نظر اسلام چنانچه
والدین نیازمند و فرزندان متمکن باشند، واجب است که مخارج پدر و مادرشان را بدهند.

حقوق والدین بر فرزندان فقط مربوط به زمان حیات آنان نمی شود و باید بعد از رحلتشان نیز همواره بفکر
آنان بده و برای ایام برزخ مرتب آذوقه های معنوی از قبیل نماز قضاء، صدقات، کارهای خیر بنیت آنان و
پاک کردن بدهکاریهای آنان فرستاد.

متأسفانه در فرهنگ ما طوری عمل می شود که واجبات فدای مستحبات می گردد کسی که از دنیا می رود
بجای اینکه واجبات او را که در دستش از دنیا کوتاه شده ادا کنند و مخصوصاً حق الناس اگر بر
اوست ادا کنند، بفکر غذا دادن و گاهی خودنمائی های ضررآور می افتند.چندین روز بستگان عزادار میت سفره می اندازند
و پولهایی که گاهی با عدم رضایت قلبی تهیه شده صرف امری که حتی استحباب آن ثابت نشده می نمایند.گاهی
مخارج آنچنان بالاست که تا مدتها زیربار قرض می روند.حال آنکه در سنت اسلام وارد شده که تا سه روز
مردم برای تعزیت و تسلیت به دیدن اقوام میت بروند و موقع غذا که می شود، همسایگان و فامیلها، برای
بستگان درجه اول میت غذا ببرند.

و اگر بخواهند در حق میت خوبی کنند باید ابتدا بدهکاریهای مالی او را پاک کنند.سپس نمازها و روزه ها
و حج هائیکه بعهده داشته بطریقی ادا نمایند.سپس ارث را طبق شریعت اسلام تقسیم نمایند و اگر می خواهند پولی
برای او صرف کنند خرج کارهای دائمی مثل چاپ کتب مفید، ساختن مدرسه و درمانگاه و بیمارستان و مسجد و
حوزه علمیه و کتابخانه و…
نمایند.

امام سجاد علیه السلام به پسرش فرمود: «دقت کن و ببین آیا احدی از انسانها را می توانی پیدا کنی
که از نعمت پدر و مادرت برایت مهمتر و بیشتر باشند.»

امام پنجم علیه السلام فرمود:

«سرور و آقای نیکان
در قیامت، شخصی است که بعد از رحلت پدر و مادرش، نیز به آنان نیکی کرده است – آنان را
فراموش ننموده است-».

شخصی به پیامبر صلی الله علیه وآله گفت: نذر کرده ام آستانه ی بهشت را ببوسم.حال چه کنم؟ فرمود:

«پای
مادر و پیشانی پدر را ببوس تا به نذرت عمل کرده باشی.اگر از دنیا رفته اند، قبر آنان را ببوس.»

امام سجاد علیه السلام به پسرش فرمود:

«دقت کن و ببین آیا احدی از انسانها را می توانی پیدا کنی
که از نعمت پدر و مادرت برایت مهمتر و بیشتر باشند.»

در روایات ما از رسول خدا صلی الله علیه
وآله و علی مرتضی علیه السلام بعنوان والدین معنوی شیعیان نام برده شده است که اهمیتشان از الدین جسمی بیشتر
می باشد.

تک ناز

اینستاگرام هنرمندان (۷۴) از عشق سحر قریشی به معجون تا عکسی با تم غم از ترلان پروانه!اینستاگرام هنرمندان (۷۴) از عشق سحر قریشی به معجون تا عکسی با تم غم از ترلان پروانه!
ریحانه پارسا بازیگر خوش چهره نقش لیلا در سریال پدر | سبک زندگی افراد مشهور (۲۴۵)ریحانه پارسا بازیگر خوش چهره نقش لیلا در سریال پدر | سبک زندگی افراد مشهور (۲۴۵)
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۶۶) از قهوه خوری بهنوش طباطبایی تا تولد با شکوه مهدی طارمی!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۶۶) از قهوه خوری بهنوش طباطبایی تا تولد با شکوه مهدی طارمی!
اینستاگرام هنرمندان (۷۳) از گردش همسر بهاره رهنما با دخترش تا موش شدن دختر شیلا خداداد!اینستاگرام هنرمندان (۷۳) از گردش همسر بهاره رهنما با دخترش تا موش شدن دختر شیلا خداداد!
از شیلا خداداد تا آزاده نامداری| سنگ تمام چهره ها در روز دختر!از شیلا خداداد تا آزاده نامداری| سنگ تمام چهره ها در روز دختر!
از فرزاد فرزین و بهاره رهنما تا سوژه شدن چهره سوگلی های ناصرالدین شاه! | تبریک روز دختر توسط چهره های مشهوراز فرزاد فرزین و بهاره رهنما تا سوژه شدن چهره سوگلی های ناصرالدین شاه! | تبریک روز دختر توسط چهره های مشهور
اینستاگرام هنرمندان (۷۲) از نظرخواهی سعید عزت اللهی تا عکسی که مهراب قاسمخانی خیلی دوست داشت!اینستاگرام هنرمندان (۷۲) از نظرخواهی سعید عزت اللهی تا عکسی که مهراب قاسمخانی خیلی دوست داشت!
حاشیه جنجالی امروز : ارتباط سعید عزت‌ اللهی با مدل معروف| سبک زندگی افراد مشهور (۲۴۴)حاشیه جنجالی امروز : ارتباط سعید عزت‌ اللهی با مدل معروف| سبک زندگی افراد مشهور (۲۴۴)
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۶۵) از لذت آزاده نامداری از جام جهانی تا ماچ بهنوش طباطبایی از دوستش!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۶۵) از لذت آزاده نامداری از جام جهانی تا ماچ بهنوش طباطبایی از دوستش!
از ترلان پروانه تا بهاره کیان افشار | اوقات فراغت چهره های مشهور چگونه می گذرد و چه تفریحاتی دارند؟از ترلان پروانه تا بهاره کیان افشار | اوقات فراغت چهره های مشهور چگونه می گذرد و چه تفریحاتی دارند؟

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
زن و ارثیه | زن چه مقدار از اموال شوهرش را به ارث می برد؟زن و ارثیه | زن چه مقدار از اموال شوهرش را به ارث می برد؟
یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مسائل و احکام اسلامی مربوط به ارثیه است. هر زندگی و رابطه ای با توجه به قوانین دین شکل می گیرد. و در عین حال با مرگ افراد و رابطه آنها با یکدیگر قوانین مالی اسلام به طور کامل شامل حال افراد می شود. با ما همراه باشید تا درباره ارثیه زن از شوهرش نکاتی را برایتان بازگو کنیم.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
تجربه ایی بی نظیر در سواحل مدیترانه ! یک تابستان فراموش نشدنی
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
وظایف مرد در خانواده چیست؟
ازدواج موقت | جایگاه فرزند حاصل از ازدواج موقت در قانون شرع
نماز و فصل های سال چه رابطه ای باهم دارند؟
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
اختلاط زن و مرد در کلاس های دانشگاه تا چه حدی اشکال ندارد؟
جعفر طیار کیست و چرا نمازش معروف است؟
دعایی برای رفع حاجت و تنگی سینه
نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟
موانع ظهور امام زمان(عج) را می شناسید؟
آبزیان دریایی حرام گوشت را بشناسید|خوردن آبزیان دریایی در روایات
روابط جنسی در ازدواج از نظر اسلام را بخوانید
تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟
ازدواج شیعه و سنی باهم چگونه ممکن است؟
دوست دختر داشتن در اسلام چه حکمی دارد؟
دعا برای دفع حیله دشمنان را بخوانید
احادیث زیبا درباره فراگیری علم و دانش
شیطان از چه گناهی متنفر است؟
ذکر کثیر به چه معناست؟
دعا برای دور کردن اضطراب و دلشوره چیست؟
نماز خواندن با شیئ نجس چه حکمی دارد؟
ازدواج از نگاه آیات قرآن کریم
توبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهی
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
دعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایط
ترک نماز | حکم کسی که نماز نمیخواند چیست؟
خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟
دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟
صله رحم و رعایت آداب مهمانی از دید پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام
افکاری بدون خیال های گناه آلود | راه های کنترل افکار شیطانی و شهوانی
دعا برای سلامتی مادران و پدران | نیکی به پدر و مادر در کنار توحید
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
زن و ارثیه | زن چه مقدار از اموال شوهرش را به ارث می برد؟
زن و ارثیه | زن چه مقدار از اموال شوهرش را به ارث می برد؟
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
وظایف مرد در خانواده چیست؟
وظایف مرد در خانواده چیست؟
ازدواج موقت | جایگاه فرزند حاصل از ازدواج موقت در قانون شرع
ازدواج موقت | جایگاه فرزند حاصل از ازدواج موقت در قانون شرع
نماز و فصل های سال چه رابطه ای باهم دارند؟
نماز و فصل های سال چه رابطه ای باهم دارند؟
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما