مذهبیRSSاشتراک:

نذر را می توانیم تغییر دهیم؟

اگر نذر طبق صیغه معتبر شرعى بوده، تغییر آن جایز نیست.

احکام نذر

احکام نذر , اگر نذر طبق صیغه معتبر شرعى بوده، تغییر آن جایز نیست
بلکه باید به همان صورت که نذر کرده، عمل کند و درغیر این صورت تغییر مورد نذر، اشکال ندارد.

آیا تغییر نذر جایز است؟ براى مثال کسى که نذر کرده در روز عاشورا
به مردم حلیم بدهد، آیا مى ‏تواند به جاى آن خوراکى دیگرى بدهد؟
یا حلیم را در روزهاى دیگر ماه محرم به مصرف برساند؟

همه مراجع: اگر نذر طبق صیغه معتبر شرعى بوده، تغییر آن جایز نیست
بلکه باید به همان صورت که نذر کرده، عمل کند و درغیر این صورت تغییر مورد نذر، اشکال ندارد.
منبع
توضیح‏ المسائل مراجع، م 2651؛ آیت‏ الله وحید، توضیح‏ المسائل، م 2715؛ آیت‏ الله نورى
توضیح ‏المسائل، م 2649 و آیت‏ الله خامنه ‏اى، استفتاء، س 1072.

احکام نذر

افکار نیوز

برچسب ها: ,

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت