استفاده از دفترچه بیمه دیگران چه حکم شرعی دارد؟

استفاده از دفترچه بیمه دیگران استفاده از دفترچه بیمه دیگران جایز نیست و خلاف قانون محسوب می شود و اگر شخصی از دفترچه دیگری استفاده کرد ضامن است.  در این حکم فرقی نمی کند که صاحب دفترچه راضی باشد یا نباشد واگر کسی از دفترچه دیگری استفاده نمود باید به اداره مربوطه مراجعه نماید وهزینه […]

استفاده از دفترچه بیمه دیگران

استفاده از دفترچه بیمه دیگران جایز نیست و خلاف قانون محسوب می شود و اگر شخصی از دفترچه دیگری استفاده کرد ضامن است.

استفاده از دفترچه بیمه دیگران چه حکم شرعی دارد؟

 در این حکم فرقی نمی کند که صاحب دفترچه راضی باشد یا نباشد واگر کسی از دفترچه دیگری استفاده نمود باید به اداره مربوطه مراجعه نماید وهزینه ای که بیمه کرده را بپردازد تا بری الذمه شود.

پی نوشت: آیت الله مکارم، احکام پزشکى؛ سؤال 642

افکار نیوز

اخبار مرتبط :

اگر شخص فقیری از دفترچه بیمۀ دیگران استفاده کند حکم آن چیست؟

افزايش استفاده ‌از دفترچه‌ بيمه جعلي

اگر دفترچه بیمه دارید این مطلب را بخوانید!

استفاده از دفترچه بیمه دیگران چه حکم شرعی دارد؟