تاریخ نشر :شنبه 15 جولای 2017 مشاهده : احادیث و سخنان بزرگان RSS اشتراک:

تقوا بهترین توشه سفر آخرت

تقوا بهترین توشه سفر آخرت , اگر می خواهید برای آخرت توشه بردارید آن توشه تقوا است.

تقوا بهترین توشه سفر آخرت

تقوا بهترین توشه سفر آخرت , آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در روایتی به توصیف تقوا در کلام حضرت علی (ع) پرداخت.

امام علی (ع) فرمودند: تقوا را چراغی در دل قبر و آرامشی برای وحشت بی پایان و راه فراخی برای مواضع غم و اندوه خویش قرار دهید.

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح این حدیث می گوید: حضرت امیرالمومنین از جنگ صفین برمی گشتند
در نزدیکی کوفه به قبرستانی رسیدند و با مردگان صحبت کردند و فرمودند:

ای ساکنان سراهای وحشتناک و محل های بی آب و گیاه و گورهای تاریک ای درخاک رفتگان
ای دور از وطنان شما جلوتر از ما رفتید و ما در آینده به شما ملحق خواهیم شد.
بدانید در خانه های شما ساکن شدند.زنانتان با دیگران ازدواج کردند و اموالتان تقسیم شد.
این اخبار ما برای شما بود.شما چه خبری برای ما دارید؟

تقوا بهترین توشه سفر آخرت

بعد حضرت رو به اصحاب خود می فرماید:اما اگر به آنان اجازه سخن گفتن داده می شد
هرآیینه به شما می گفتند که بهترین توشه برای آخرت تقوا است.

اگر می خواهید برای آخرت توشه بردارید آن توشه تقوا است. تقوا یعنی چه؟
یعنی خداترسی.انسان از خدا بترسد و گناه نکند.مال حرام جمع نکند.
خمس مالش را بدهد.نمازش را اول وقت بخواند.دروغ نگوید.

کتاب احسن الحدیث، ص129

تقوا بهترین توشه سفر آخرت

برچسب ها: ,
چهل نما
رایانمهربهنودگشت