یا مهر سیاه، نماز را باطل می‌کند؟یا مهر سیاه، نماز را باطل می‌کند؟

مهر سیاه , پیشانى باید روى چیزى قرار گیرد که سجده بر آن صحیح است و اگر حایلى در این وسط باشد مانند موى سر یا چرک بودن مهر به حدّى که پیشانى به خود مهر نرسد سجده باطل است، ولى تغییر رنگ مهر اشکالى ندارد.

مذهبیRSSاشتراک:

عید غدیر فرصتی برای تقویت وحدت بین مسلمانان است

تقویت وحدت بین مسلمانان , اهل سنت این واقعه را یک نسخه مدیریتی اسلام برداشت نمی کنند بلکه به عنوان یک نسخه محبت و دوستی برداشت می کنند.

تقویت وحدت بین مسلمانان

تقویت وحدت بین مسلمانان , آیت الله عباسعلی سلیمانی گفت: تفاوت برداشت ها
از عید سعید غدیر خم می تواند باعث وحدت بین مسلمانان شود.

عید غدیر فرصتی برای تقویت وحدت بین مسلمانان است .آیت الله عباسعلی سلیمانی
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان در خصوص تقویت وحدت بین اهل تشیع و اهل تسنن
در عید سعید غدیر خم گفت: در مواردی همه مسلمانان یک موضوع را قبول دارند
اما در نوع برداشت از آنها ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد، که با توجه به اشتراکات
در آن موضوعات، این تفاوت ها می تواند باعث وحدت شود؛ عید غدیر نیز با اینکه یک واقعه غیر قابل انکار است
و همه ی مسلمانان درباره آن اتفاق نظر دارند، اما برداشت های متفاوتی از آن شده
که این نوع تفاوت ها می تواند عاملی برای تقویت وحدت بین اهل تسنن و تشیع شود.

تقویت وحدت بین مسلمانان

تقویت وحدت بین مسلمانان

وی با بیان اینکه غدیر یک نسخه مدیریتی اسلام است، اظهار داشت:
جامعه ی شیعی این واقعه را یک نسخه مدیریتی اسلام برداشت کرده است،
به این صورت که پس از نبی مکرم اسلام(ص)، باید جانشین ایشان از نظر دانش،
عصمت، موقعیت و سایر شرایط، نزدیک ترین فرد به پیامبر (ص) باشد و بر این اساس،
نزدیک ترین فرد به ایشان، امام علی(ع) است.

نماینده ولی فقیه در زاهدان، برداشت اهل سنت از غدیر را اینگونه بیان کرد:
اهل سنت این واقعه را یک نسخه مدیریتی اسلام برداشت نمی کنند بلکه به عنوان
یک نسخه محبت و دوستی برداشت می کنند ولی این حدیث پیامبر گرامی اسلام(ص)
که می فرماید: «من کنت مولی فهذا علی مولا» این موضوع را بیان می کند
که این واقعه بسیار فراتر از برداشت اهل تسنن است.
امام جمعه زاهدان در پایان، با اشاره به اهمیت عید غدیر خم خاطرنشان کرد:
حضرت رسول اکرم(ص) عید غدیر خم را برترین عید امت مسلمانان می نامند
که بیانگر اهمیت بسیار بالای این عید و لزوم توجه به این واقعه غیر قابل انکار است.

باشگاه خبرنگاران جوان

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت