خلاصه ای از زندگانی امام رضا (ع)خلاصه ای از زندگانی امام رضا (ع)

امام رضا (ع) , نام مبارکش، علی، کنیه آن حضرت، ابوالحسن و دارای القاب متعددی از جمله؛ رضا، صادق، ‏صابر، فاضل، قره ‏اعین المؤمنین و… هستند، اما مشهورترین لقب ایشان، «رضا» به معنای «خشنودی» است.

چرا گوشت خوک و شراب در اسلام حرام است؟

باید غافل بود که پیشرفت علوم در رشته‏ هاى مختلف، خدماتى به تبیین فلسفه احکام کرده و پرده ‏هاى بسیارى را کنار زده است.

حرام بودن گوشت خوک و شراب

حرام بودن گوشت خوک و شراب , وجود کرم کدو و تریشین در گوشت خوک یا زیان‏هاى
مواد الکلى براى کبد و بدن انسان، بر کسى پوشیده نیست. این گوشه‏ اى از فلسفه تحریم گوشت
خوک یا شراب را نشان مى ‏دهد.
اسلام، از ادرار در حال ایستاده نهى کرده، و علم نشان مى‏ دهد که ایستاده بول کردن سبب
مى‏شود تمام بول، به راحتى خارج نشود. یا آنچه که درباره غسل است، براى زدودن آثار فعالیت اعصاب
سمپاتیک و فشار خون در حال جنابت مى‏ باشد و
نیز توجه به خدا (قصد قربت) براى زدودن حال غفلت از خداوند است.

اگر اسلام، از خلال کردن با چوب درخت انار نهى کرده، براى آنست که لثه ‏ها در مقابل آن
حساسیّت خاصى دارد. به همین صورت، دستورهاى اسلام در مورد واجبات و محرّمات و حتى
مستحبّات و مکروهات، در زمینه ‏هاى رفتارى، خوراکى، پوشاکى، وسائل و مسائل زندگى، همه
و همه حکمت‏ هاى بلند و دقیقى دارد که درباره آنها کتاب ‏هاى بسیارى هم توسّط دانشمندان اسلامى
و محققّان نوشته شده است.

حرام بودن گوشت خوک و شراب

(از جمله مى ‏توان به مجلدات کتاب «اولین دانشگاه و آخرین پیامبر» نوشته شهید دکتر پاک نژاد مراجعه کرد.)
که بحث آن در این محدوده نمى‏ گنجد. ولى در مجموع، یک نکته مهّم
را ثابت مى‏ کند و آن اینکه احکام اسلامى همه بر مبناى حکمت‏ ها و فلسفه ‏هاى حساب شده‏ اى
استوار است، چه ما به کمک عقل و علم، آنها را بدانیم، یا هنوز
به اسرار نهفته آن پى نبرده باشیم به هر حال، روحیه تعبّد ایجاب مى‏ کند وقتى دانستیم چیزى از
«احکام اللّه» است، آنرا پذیرفته و عمل کنیم.

افکار نیوز

برچسب ها:

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت