مذهبیRSSاشتراک:

حکم دیدن موی دختر در خواستگاری

حکم دیدن موی دختر در خواستگاری
حکم دیدن موی سر دختر در مراسم خواستگاری یکی از نکاتی که خانواده ها اصولا به آن توجه خاصی دارند رعایت اصول شرعی است اما یک سوال که دیدن دختر در خواستگاری بدون روسری توسط مرد جایز است یا نه؟ شاید شما هم شنیده باشید که برخی معتقدند دیدن موی دختر در خواستگاری توسط مرد […]

حکم دیدن موی سر دختر

در مراسم خواستگاری یکی از نکاتی که خانواده ها اصولا به آن توجه خاصی دارند رعایت اصول شرعی است اما
یک سوال که دیدن دختر در خواستگاری بدون روسری توسط مرد جایز است یا نه؟

شاید شما هم شنیده باشید
که برخی معتقدند دیدن موی دختر در خواستگاری توسط مرد مشکلی ندارد و برخی دیگر هم به شدت با این
امر مخالف هستند.با توجه به اصول شرعی به این نکته خواهیم پرداخت.

یکی از مسائلی که خانواده ها و زوجین به آن بیشتر باید توجه کنند احکام زناشوئی است.حال آیادر خواستگاری
مرد می تواند دختر را بدون رو سری ببیند؟

پاسخ:

برای کسیکه می خواهد با زنی (یا دختری ) ازدواج کند
جایز است به او نظر بیفکند البته با شرایطی از جمله :۱٫منظورش ‍ لذت بردن نباشد هر چند بداند که
بمحض دیدن او خواه ناخواه تلذذ برایش حاصل می شود،۲٫به شرطی این نظر کردن جایز می شود که احتمال بدهد
اگر او را ببیند بصیرتش نسبت به او بیشتر می شود(در واقع توصیف کردن مادر و خواهر،یا دیدن عکس دختر
برایش کفایت نمی کند)

۳٫شرط سوم اینکه در حال حاضر ازدواج با او جائز و ممکن باشد، پس نگاه کردن
به زن شوهردار بقصد ازدواج با او بعد از طلاق شوهرش و بیرون شدنش از عده جائز نیست

۴٫شرط چهارم
اینکه احتمال بدهد که زن با درخواست وی موافقت کند، پس زنی که دوست دارد با او ازدواج کند ولی
می داند که او هرگز قبول نمی کند نمی تواند نظر بیندازد

۵٫احوط اگر نگوئیم اقوی اینست که تنها به
زنی نظر بیندازد که قصد ازدواج با خصوص او را دارد، پس حکم جواز نظر شامل صورت انتخاب یکی از
بین چند نفر زن نمی شود (تا اینکه همه را با هم مقایسه نموده یکی که بنظرش بهتر است، انتخاب
کند)

دیدن دختر بدون روسری در خواستگاری توسط پسر اشکال دارد یا نه؟

حد نگاه کردن: احتیاط آنستکه بدیدن صورت و کف دست و موی سر او و سایر زیبائیهایش اکتفا کند.۱-دیدن
بدون روسری جایز است.

-اگر تا این اندازه مهم است که احتمال بروز مشکلات وجود دارد ،شما مختاربوده ومی توانید با ایشان ازدواج نکنیدوکسی
مقصر نیست.

-اما این دیدن باید با شرایطی باشدمانند:

۱-به قصد لذت وریبه نباشد(هرچند بداند با نگاه لذت قهری پیدا می شود)۲-برای آگاهی از وضع جسمانی دختر باشد(پس اگر
آگاه است ،نگاه جایز نیست)۳-مانعی از ازدواج در میان نباشد.۴٫
احتمال بدهد دختر اورا رد نمی کند.۲ان شاءالله با رعایت این شرایط ،آلوده به گناه نخواهند شد.

منابع :

تحریر الوسیله،امام خمینی،کتاب نکاح،م۲۸ امام خمینی (ره)،تحریرالوسله ،ج۲،کتاب النکاح،م۲۸

ایران

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
مستحبات و مکروهات قنوت نماز
مستحبات و مکروهات قنوت نماز
علت و چگونگی شهادت حضرت فاطمه (س)
علت و چگونگی شهادت حضرت فاطمه (س)
کدام دو پیامبر با هم پسرخاله هستند؟
کدام دو پیامبر با هم پسرخاله هستند؟
احکام مناسبتی ایام فاطمیه
احکام مناسبتی ایام فاطمیه
ماجرای پهلو گرفتن کشتی نوح بر قله کوه جودی
ماجرای پهلو گرفتن کشتی نوح بر قله کوه جودی
شرط رسیدن به رحمت الهی
شرط رسیدن به رحمت الهی
آیا ادیان دیگر هم حجاب دارند؟
آیا ادیان دیگر هم حجاب دارند؟
حکم شرعی خرید کالای اسرائیلی چیست؟
حکم شرعی خرید کالای اسرائیلی چیست؟
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز