خلاصه ای از زندگانی امام رضا (ع)خلاصه ای از زندگانی امام رضا (ع)

امام رضا (ع) , نام مبارکش، علی، کنیه آن حضرت، ابوالحسن و دارای القاب متعددی از جمله؛ رضا، صادق، ‏صابر، فاضل، قره ‏اعین المؤمنین و… هستند، اما مشهورترین لقب ایشان، «رضا» به معنای «خشنودی» است.

حکم وضو گرفتن با آب دریا

حکم وضو گرفتن با آب دریا , یکی از شرایط آب وضو آنست که مطلق باشد و وضو با آب مضاف باطل است.

حکم وضو گرفتن با آب دریا

حکم وضو گرفتن با آب دریا , شرط اول در وضو گرفتن این است که: آب وضو پاک باشد و شرط دوم این است که:
آب وضو مطلق باشد و اگر انسان از روی ندانستن و یا فراموشی با آب مضاف
یا نجس وضو بگیرد، وضویش صحیح نیست.

آیا با آب دریا می توانیم وضو بگیریم

یکی از شرایط آب وضو آنست که مطلق باشد و وضو با آب مضاف باطل است.آب مضاف آبی است
که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گِل
و مانند آن مخلوط باشد، که دیگر به آن آب نگویند امّا آب مطلق آن است که می توان
بدون هیچ قید و شرطی به آن آب گفت، مثل آبهای معمولی. آب دریا با اینکه املاح زیادی دارد
ولی به آن آب می گویند و مضاف نیست،
بنابراین وضو گرفتن با آب دریا اشکالی نداشته و صحیح است.

حکم وضو گرفتن با آب دریا

حکم وضو گرفتن با آب دریا

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج۱، م ۱۵ و ۲۶۵
انوار طاها

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت