حکم وضو گرفتن با آب دریا

حکم وضو گرفتن با آب دریا
حکم وضو گرفتن با آب دریا , یکی از شرایط آب وضو آنست که مطلق باشد و وضو با آب مضاف باطل است.

حکم وضو گرفتن با آب دریا

حکم وضو گرفتن با آب دریا , شرط اول در وضو گرفتن این است که: آب وضو پاک
باشد و شرط دوم این است که: آب وضو مطلق باشد و اگر انسان از روی ندانستن و یا فراموشی
با آب مضاف یا نجس وضو بگیرد، وضویش صحیح نیست.

آیا با آب دریا می توانیم وضو بگیریم

یکی از شرایط آب وضو آنست که مطلق باشد و وضو با آب مضاف باطل است.آب مضاف آبی
است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که
به قدری با گِل و مانند آن مخلوط باشد، که دیگر به آن آب نگویند امّا آب مطلق آن است
که می توان بدون هیچ قید و شرطی به آن آب گفت، مثل آبهای معمولی.آب دریا با اینکه
املاح زیادی دارد ولی به آن آب می گویند و مضاف نیست، بنابراین وضو گرفتن با آب دریا اشکالی نداشته
و صحیح است.

حکم وضو گرفتن با آب دریا


حکم وضو گرفتن با آب دریا

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج۱، م ۱۵ و ۲۶۵ انوار طاها

هاست ایران

مبلمان اداری

رایانمهر

توضیحاتی در باب چگونگی استخاره و صحت استخاره های اینترنتی
توضیحاتی در باب چگونگی استخاره و صحت استخاره های اینترنتی
ماجرای سه دعای ناکام که برای زاهد قوم بنی اسرائیل دردسرساز شد
ماجرای سه دعای ناکام که برای زاهد قوم بنی اسرائیل دردسرساز شد
بدترین مردگان چه کسانی هستند؟
بدترین مردگان چه کسانی هستند؟
خدا کیست؟ سؤالی کفرآمیز یا خداشناسانه؟
خدا کیست؟ سؤالی کفرآمیز یا خداشناسانه؟
بدترین مکان زمین از زبان امام علی(ع)
بدترین مکان زمین از زبان امام علی(ع)
چند حدیث در مورد صدقه
چند حدیث در مورد صدقه
ذکری برای پیدا کردن راه درست در زندگی
ذکری برای پیدا کردن راه درست در زندگی
نگاهی که ثواب یک حج مقبول را دارد
نگاهی که ثواب یک حج مقبول را دارد
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز