تاریخ نشر :چهار شنبه 12 جولای 2017 مشاهده : احکام دینی و مسائل شرعی RSS اشتراک:

حکم وضو گرفتن با آب دریا

حکم وضو گرفتن با آب دریا , یکی از شرایط آب وضو آنست که مطلق باشد و وضو با آب مضاف باطل است.

حکم وضو گرفتن با آب دریا

حکم وضو گرفتن با آب دریا , شرط اول در وضو گرفتن این است که: آب وضو پاک باشد و شرط دوم این است که:
آب وضو مطلق باشد و اگر انسان از روی ندانستن و یا فراموشی با آب مضاف
یا نجس وضو بگیرد، وضویش صحیح نیست.

آیا با آب دریا می توانیم وضو بگیریم

یکی از شرایط آب وضو آنست که مطلق باشد و وضو با آب مضاف باطل است.آب مضاف آبی است
که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گِل
و مانند آن مخلوط باشد، که دیگر به آن آب نگویند امّا آب مطلق آن است که می توان
بدون هیچ قید و شرطی به آن آب گفت، مثل آبهای معمولی. آب دریا با اینکه املاح زیادی دارد
ولی به آن آب می گویند و مضاف نیست،
بنابراین وضو گرفتن با آب دریا اشکالی نداشته و صحیح است.

حکم وضو گرفتن با آب دریا

حکم وضو گرفتن با آب دریا

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج1، م 15 و 265
انوار طاها

حکم وضو گرفتن با آب دریا

چهل نما
رایانمهربهنودگشت