یا مهر سیاه، نماز را باطل می‌کند؟یا مهر سیاه، نماز را باطل می‌کند؟

مهر سیاه , پیشانى باید روى چیزى قرار گیرد که سجده بر آن صحیح است و اگر حایلى در این وسط باشد مانند موى سر یا چرک بودن مهر به حدّى که پیشانى به خود مهر نرسد سجده باطل است، ولى تغییر رنگ مهر اشکالى ندارد.

حکومت بر دنیا با عقل و دین

حکومت بر دنیا با عقل و دین , برای اداره تمام جهان کافی است که انسان عاقل و مومن و متدین باشد.

حکومت بر دنیا با عقل و دین

حکومت بر دنیا با عقل و دین , اگر کسی عقل و ایمان داشته باشد حتی اگر علم نداشته باشد، می تواند مردم و جامعه را اداره کند.

اگر کسی عقل و دین داشته باشد می تواند بر دنیا حکومت کند

حضرت آیت الله العظمی بهجت درباره علم می گوید: هرچند مقام علم بالاتر از تمام مقامات دنیوی است
و مقامات دنیوی در برابر آن ناچیز و ناپایدار است،ولی اگر کسی عقل و ایمان داشته باشد
حتی اگر علم نداشته باشد، می تواند مردم و جامعه را اداره کند؛
به شرط اینکه اگر علم داشت و آگاه بود،به علمش عمل کند و اگر ندانست از اهلش سوال و تقلید کند.

حکومت بر دنیا با عقل و دین

ایشان ادامه می دهند: بنابراین برای اداره تمام جهان کافی است
که انسان عاقل و مومن و متدین باشد.دیانت و عقل برای اداره کره زمین کفایت می کند.
این مسئله در همه ادیان جاری است،نه فقط اسلام،بلکه در تمام ادیان،دین و عقل می خواهد.

در محضر بهجت ص ۴۳

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت