تاریخ نشر :دوشنبه 17 جولای 2017 مشاهده : مذهبی RSS اشتراک:

ترک دنیای حرام توسط امام علی (ع)

دنیا شناسی امام علی , حكمت ،گمشده مومن است ، حكمت را فراگير هر چند از منافقان باشد.

دنیا شناسی امام علی

دنیا شناسی امام علی , امام علی (ع) در این حکمت ها به موضوعات سیاسی ، اخلاقی، اعتقادی و معنوی می پردازد.

 

امام علی (ع) در این حکمت ها به موضوعات سیاسی ، اخلاقی، اعتقادی و معنوی می پردازد.

حکمت 76نهج البلاغه:

حوادث اگر همانند یکدیگر بودند، آخرین را با آغازین ارزیابی می کنند.

حکمت 77نهج البلاغه:

ضرار بن ضمرة ضبايى از ياران امام به شام رفت و بر معاويه وارد شد .
معاويه از او خواست از حالات امام بگويد ، گفت على (ع) را در حالى ديدم كه شب ،
پرده هاى خود را افكنده بود ، و او در محراب ايستاده ، محاسن را به دست گرفته ،
چون مار گزيده ، به خود مى پيچيد ، و محزون مى گريست و مى گفت :
اى دنيا اى دنياى حرام، از من دور شو ، آيا براى من خود نمايى می كنى ؟

يا شيفتة من شده اى تا روزى در دل من جاى گيرى ؟ هرگز مباد، غير مرا بفريب ،
كه مرا در تو هيچ نيازى نيست ، تو را سه طلاقه كرده ام ، تا بازگشتى نباشد ،
دوران زندگانى تو كوتاه ، ارزش تو اندك و آرزوى تو پُست است .
آه از توشة اندك ، و درازى راه ، و دورى منزل ، و عظمت روز قيامت .

دنیا شناسی امام علی

حکمت 78نهج البلاغه:

مردی شامى از امام پرسيد: آيا رفتن ما به شام ، به قضا و قدر الهى است ؟
امام پاسخ داد:واى بر او ، شايد قضا لازم و قدر حتمی را گمان كرده اى ؟
اگر چنين بود ، پاداش و كيفر ، بشارت و تهديد الهى ، بيهوده بود. خداوند سبحان بندگان خود را فرمان داد
در حالى كه اختيار دارند ، و نهى فرمود تا بترسند ، احكام آسانى را واجب كرد ،
و چيز دشوارى را تكليف نفرمود ، و پاداش اعمال اندك را فراوان قرار داد با نافرمانى بندگان مغلوب نخواهد شد ،
و با اكراه و اجبار اطاعت نمى شود ، و پيامبران را به شوخى نفرستاد ،
و فرو فرستادن كُتُب آسمانى براى بندگان بيهوده نبود . و آسمان و زمين و آنچه را در ميانشان است بى هدف نيافريد.

حکمت79نهج البلاغه:

حكمت را هر كجا كه باشد ، فراگير ، گاهى حكمت در سينه منافق است بى تابى كند
تا بيرون آمده و با همدمانش در سينه مؤمن آرام گيرد.

حکمت 80نهج البلاغه:

حكمت ،گمشده مومن است ، حكمت را فراگير هر چند از منافقان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان

ترک دنیای حرام توسط امام علی (ع)

بهاره رهنما و نمایندگی یک سبک زندگی متفاوت!

بهاره رهنما و نمایندگی یک سبک زندگی متفاوت!

بهاره رهنما، هم از ظرفیت شبکه های اجتماعی به خوبی استفاده می کند و هم با حضور پررنگ در سریال های تلویزیونی، مطرح و در دید باقی می ماند. پس ناظر به جایگاه شهرت او، باید مجموع رفتارهای رسانه ای این هنرپیشه را در یک بسته درهم تنیده، ارزیابی و تحلیل کرد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت