خلاصه ای از زندگانی امام رضا (ع)خلاصه ای از زندگانی امام رضا (ع)

امام رضا (ع) , نام مبارکش، علی، کنیه آن حضرت، ابوالحسن و دارای القاب متعددی از جمله؛ رضا، صادق، ‏صابر، فاضل، قره ‏اعین المؤمنین و… هستند، اما مشهورترین لقب ایشان، «رضا» به معنای «خشنودی» است.

مذهبیRSSاشتراک:

ترک دنیای حرام توسط امام علی (ع)

دنیا شناسی امام علی , حکمت ،گمشده مومن است ، حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد.

دنیا شناسی امام علی

دنیا شناسی امام علی , امام علی (ع) در این حکمت ها به موضوعات سیاسی ، اخلاقی، اعتقادی و معنوی می پردازد.

 

امام علی (ع) در این حکمت ها به موضوعات سیاسی ، اخلاقی، اعتقادی و معنوی می پردازد.

حکمت ۷۶نهج البلاغه:

حوادث اگر همانند یکدیگر بودند، آخرین را با آغازین ارزیابی می کنند.

حکمت ۷۷نهج البلاغه:

ضرار بن ضمره ضبایى از یاران امام به شام رفت و بر معاویه وارد شد .
معاویه از او خواست از حالات امام بگوید ، گفت على (ع) را در حالى دیدم که شب ،
پرده هاى خود را افکنده بود ، و او در محراب ایستاده ، محاسن را به دست گرفته ،
چون مار گزیده ، به خود مى پیچید ، و محزون مى گریست و مى گفت :
اى دنیا اى دنیاى حرام، از من دور شو ، آیا براى من خود نمایى می کنى ؟

یا شیفته من شده اى تا روزى در دل من جاى گیرى ؟ هرگز مباد، غیر مرا بفریب ،
که مرا در تو هیچ نیازى نیست ، تو را سه طلاقه کرده ام ، تا بازگشتى نباشد ،
دوران زندگانى تو کوتاه ، ارزش تو اندک و آرزوى تو پُست است .
آه از توشه اندک ، و درازى راه ، و دورى منزل ، و عظمت روز قیامت .

دنیا شناسی امام علی

حکمت ۷۸نهج البلاغه:

مردی شامى از امام پرسید: آیا رفتن ما به شام ، به قضا و قدر الهى است ؟
امام پاسخ داد:واى بر او ، شاید قضا لازم و قدر حتمی را گمان کرده اى ؟
اگر چنین بود ، پاداش و کیفر ، بشارت و تهدید الهى ، بیهوده بود. خداوند سبحان بندگان خود را فرمان داد
در حالى که اختیار دارند ، و نهى فرمود تا بترسند ، احکام آسانى را واجب کرد ،
و چیز دشوارى را تکلیف نفرمود ، و پاداش اعمال اندک را فراوان قرار داد با نافرمانى بندگان مغلوب نخواهد شد ،
و با اکراه و اجبار اطاعت نمى شود ، و پیامبران را به شوخى نفرستاد ،
و فرو فرستادن کُتُب آسمانى براى بندگان بیهوده نبود . و آسمان و زمین و آنچه را در میانشان است بى هدف نیافرید.

حکمت۷۹نهج البلاغه:

حکمت را هر کجا که باشد ، فراگیر ، گاهى حکمت در سینه منافق است بى تابى کند
تا بیرون آمده و با همدمانش در سینه مؤمن آرام گیرد.

حکمت ۸۰نهج البلاغه:

حکمت ،گمشده مومن است ، حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت