مشاهده : 220مذهبیRSSاشتراک:

شب اول قبر از چه زمانی است و چقدر طول می کشد؟

شب اول قبر از چه زمانی است و چقدر طول می کشد؟
زمانی که مرده را دفن می کنند شب اول قبر از چه زمانی است و چقدر طول می کشد؟ آیا در آن لحظه کسانی که در دنیا برای آن مرده ای دعا می خوانند در آن لحظه به او می رسد و از عذاب او کم می شود؟ قبل از هر چیز لازم است چند […]

زمانی که مرده را دفن می کنند شب اول قبر از چه زمانی است و چقدر طول می کشد؟ آیا
در آن لحظه کسانی که در دنیا برای آن مرده ای دعا می خوانند در آن لحظه به او می
رسد و از عذاب او کم می شود؟

قبل از هر چیز لازم است چند نکته را متذکر شویم.

۱٫ انسان پس از مرگ وارد عالمی می شود به نام«عالم برزخ»
حیات برزخ و حقیقت باطن همین عالم دنیاست.دنیا ظاهری دارد و باطنی، ظاهر دنیا که بدان عالم مُلک گفته می
شود همین دنیای مادی که ما در آن زندگی می کنیم که خصوصیات خاص خودش را دارد(مکان، زمان، مادی بودن…)
همین دنیا باطنی دارد که بعضی خصوصیات عالم دنیا را داراست.مثلاً شکل و اندازه و رنگ و بو در آن
عالم هم وجود دارد و لکن ماده در آنجا نیست.صورت مردمان برزخی رنگ و اندازه مشخصی دارد و در آنجا
خوشحالی و مسرّت و غضب و نگرانی هست در آ‌نجا نور هست و لکن آنجا ماده نیست[۱].۲٫ در بعضی از
روایات از همین حیات برزخی به«عالم قبر» تعییر شده است.در روایتی است که از امام صادق ـ علیه السّلام ـ
پرسیدند: برزخ چیست آن حضرت فرمود: قبر از هنگام مرگ آدمی است تا روزی که قیامت می شود[۲].پس مراد از
قبر در بعضی روایات این گودال خاکی که بدن میت در آن جا می گیرد، نیست بلکه باطن همین قبر
مراد است که همان عالم برزخ است از آنجایی که قبر خاکی جایگاه و محل استقرار بدن جسمانی است و
عالم برزخ نیز جایگاه استقرار روح انسان است به عالم برزخ عالم قبر نیز گفته می شود[۳].در روایت مفصّلی است
از حضرت امیرالمؤمنین که آن حضرت در وصف مرگ انسان و انتقال او به قبر و شاهدات او در قبر
توضیحاتی می فرماید که ما به قسمتی از آن اشاره می کنیم، در بخشی که مربوط به مرگ مؤمنان و
مشاهدات آنان است این چنین می فرماید: … او می شناسد کسی را که او را غسل می دهد و
قسم می دهد افرادی را که جنازه او را حمل می کنند که به سرعت ببرند و زودتر به خاک
بسپارند و وقتی که او را وارد در قبرش می کنند دو مَلَک به نزد او می آیند و آن
دو، دو فرشته بازپرسی و باز جوئی کننده از عقائد و کردار او هستند …با توجه به دو نکته یاد
شده و این بخش از روایت حضرت امیرالمؤمنین می توانیم نتیجه می گیریم که شب اول قبری که در روایات
ما برای اموات ذکر شده و شرح حال آنها در قبر می باشد مراد شب اولی که ما به حساب
دنیایی می سنجیم نیست یعنی این چنین نیست که اگر قسمتی را صبح دفن کنند حتما ۱۰ یا ۱۲ ساعت
باید بگذرد تا شب هنگام شود آنگاه فرشتگان پرس و جو بیایند و از او سؤالاتی بنمایند بلکه به محض
دفن شدن فرشتگان بازپرس به سراغ میت می آیند چرا که عالم برزخ شب و روزی چون عالم دنیا ندارد
و اگر شبی برای میّت ذکر شده است، شاید شب برای او مشتمل می شود درست شبیه حالت خواب که
آدم در خواب می بیند در شبی هولناک را می گذراند و حال آنکه در وسط روز خوابیده است همانگونه
که در وسط روز انسان خواب شب تار را می بیند، همین طور است که انسان را در روز دفن
می کنند و همان لحظه شب اول قبر او باشد در حقیقت میت در عالم قبر و برزخ شب برای
او نمایان می شود در این روایت هم آمده به محض دفن کردن میت فرشتگان بازپرس به سراغ میت می
آیند.البته شب اول قبر تنها برای کسانی نیست که دفن می شوند حتی کسانی هم که بدنشان دفن نمی شود،
باز عذاب قبر دارند سؤال قبر دارند شب اول قبر هم خواهند داشت وقتی قبر را به معنی عالم برزخ
گرفتیم و شب آنجا را هم، مخصوص به وضع آنجا دانستیم لذا لازم نیست تا حتماً میت دفن شود آنگاه
مراسم شب اول قبر برزخ صورت پذیرد[۴].و امّا پرسش نهایی که مربوط به تأثیر دعا و یا خیرات بر آن
میت است باید در جواب بگوئیم آنچه که از روایات استفاده می شود این است که هر آنچه برای اموات
صورت می پذیرد به گونه ای به آنها می رسد.از امام صادق منقول است: که بسا باشد که میّت در
تنگی و شدّتی بوده باشد و حق تعالی به او وسعت دهد و تنگی را از او بردارد پس به
او گویند که این فرح که تو را روی داد به سبب نمازی است که فلان برادر مؤمن برای تو
کرد[۵].در روایت دیگری است که حضرت فرمود:نماز و روزه و حجّ و تصدّق و سایر اعمال خیر و دعا و
ثواب آن اعمال برای کسی که آن اعمال را انجام داده و برای مرده هر دو نوشته می شود و
وارد قبر او می‌شود[۶].آیا دعا و خیرات از طرف زنده ها موجب کاهش عذاب قبر شخص مرده می شود؟ و
اصولاً چه چیزهای موجب افزایش یا کاهش عذاب قبر می شود؟آنچه به درجه اول مایه نجات و رهایی از
عذاب قبر می شود، کارهای نیک و گفتار پسندیده ای است که انسان در طول حیات خود انجام داده است،
اما پاسخ پرسش نخست این است که در مواردی شرع مقدس سرنوشت اموات را بوسیله ی کارهای نیک یابد دیگران
قابل تغییر معرفی کرده است.در یک قانون کلی حدیث می فرماید: هر کسی سنت و روش نیکی بنیاد گذارد برای
او ثواب هر کسی که به آن عمل کند می رسد و هر کسی سنت و روش بدی بنیاد نهد
برای او گناه و عقابی هر کسی که به آن عمل کند می رسد.پیامبرـ صلّی الله علیه و آله ـ
فرمود: روزی حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ از کنار قبری گذشت که صاحب آن در عذاب بود، سال بعد
نیز گذر کرد ولی از عذاب صاحب قبر خبری نبود، سبب را از خداوند پرسید، وحی آمد که از این
میّت فرزندی صالحی به بلوغ رسید و برای مردم راهی درست کرد و یتمی را پناه داد به برکت آن
از پدر گذشتیم[۷].و نیز درباره بهبودی سرنوشت اموات می گوید: هرگاه کسی به نیّت وجه الله نذری کند تا ثوابش
برای میتی باشد چنین نذری مفید و وفاء به آن لازم است[۸].بنابر احادیث صحیح و مشهور صدقه دادن بازماندگان برای
اموات سودمند است.در روایتی صحیحه سعد از پیامبرـ صلّی الله علیه و آله ـ می پرسد، آیا صدقه دادنِ من
برای روح مادرم سودی دارد؟ پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: بلی[۹].زیارت اهل قبور مستحب و سفارش
شده است همچنین دعا و قرآن خواندن برای

میّت

مفید است.زیارت اهل قبور در روزهای جمعه موجب می شود امواتی که
در تنگی و تنگناه باشند در فراخی قرار گیرند[۱۰].امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود: هرگاه شخصی به نیّت میتی
صدقه دهد، خداوند جبرئیل را فرمان می دهد که این هدیه را به قبر او برساند[۱۱] و نیز فرمود: بواسطه
نمازی که برای میت خوانده می شود تنگی قبر او به فراخی تبدیل می شود[۱۲].ابن عباس در روایتی از رسول
اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل می کند: خواندن سوره«تبارک الملک» بر سر قبر میت مایه نجات
از عذاب قبر است.از کتاب دعوات قطب راوندی نقل شده است که؛ هرگاه میتی دفن شد، بر قبر او سه
بار این جمله را بخوانند، خداوند عذاب را از او تا روز دمیده شدن صور برمی دارد، اللهم انی اسئلک
بحق محمد و آل محمد ان لا تغذب هذا المیت.رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و پس
از خاکسپاری دختر گرامی خود(رقیه) با چشم گریان فرمود: از خدای سبحان خواستم عذاب قبر را از او بردارد و
خداوند او را بخشید.پس دعا مؤثر است.مشهور دانشمندان و علماءِ اصلِ بهره مند شدن اموات؛ از فواید اعمال صالحه و
خیراتی که بازماندگان برای آن ها می فرستد را تایید و پذیرفته اند هم چنین رهایی و یا تخفیف
عذاب قبر بواسطه کارهای نیک بازماندگان.برای مطالعه بیشتر به کتابهای ذیل مراجعه فرمایند:۱٫ معاد، شهید دستغیب۲٫ معاد، قرائتی۳٫ منازل الآخره،
محدث قمیدر آخر به عنوان حسن ختام حدیثی از امام صادق ـ علیه السّلام ـ نقل می کنیم:«القلبُ حَرَمُ الله
فلا تُسکِن فی حَرَم الله غیرَ الله»«مکتب حرم الهی است و غیر خدا را در حرم خدا جای مده»

اندیشه
قم

اینستاگرام هنرمندان (۷۳) از گردش همسر بهاره رهنما با دخترش تا موش شدن دختر شیلا خداداد!اینستاگرام هنرمندان (۷۳) از گردش همسر بهاره رهنما با دخترش تا موش شدن دختر شیلا خداداد!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۶۶) از قهوه خوری بهنوش طباطبایی تا تولد با شکوه مهدی طارمی!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۶۶) از قهوه خوری بهنوش طباطبایی تا تولد با شکوه مهدی طارمی!
از شیلا خداداد تا آزاده نامداری| سنگ تمام چهره ها در روز دختر!از شیلا خداداد تا آزاده نامداری| سنگ تمام چهره ها در روز دختر!
از فرزاد فرزین و بهاره رهنما تا سوژه شدن چهره سوگلی های ناصرالدین شاه! | تبریک روز دختر توسط چهره های مشهوراز فرزاد فرزین و بهاره رهنما تا سوژه شدن چهره سوگلی های ناصرالدین شاه! | تبریک روز دختر توسط چهره های مشهور
اینستاگرام هنرمندان (۷۲) از نظرخواهی سعید عزت اللهی تا عکسی که مهراب قاسمخانی خیلی دوست داشت!اینستاگرام هنرمندان (۷۲) از نظرخواهی سعید عزت اللهی تا عکسی که مهراب قاسمخانی خیلی دوست داشت!
حاشیه جنجالی امروز : ارتباط سعید عزت‌ اللهی با مدل معروف| سبک زندگی افراد مشهور (۲۴۴)حاشیه جنجالی امروز : ارتباط سعید عزت‌ اللهی با مدل معروف| سبک زندگی افراد مشهور (۲۴۴)
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۶۵) از لذت آزاده نامداری از جام جهانی تا ماچ بهنوش طباطبایی از دوستش!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۶۵) از لذت آزاده نامداری از جام جهانی تا ماچ بهنوش طباطبایی از دوستش!
از ترلان پروانه تا بهاره کیان افشار | اوقات فراغت چهره های مشهور چگونه می گذرد و چه تفریحاتی دارند؟از ترلان پروانه تا بهاره کیان افشار | اوقات فراغت چهره های مشهور چگونه می گذرد و چه تفریحاتی دارند؟
شهرام شکوهی؛ از دامپروری تا شهرت با شبکه ماهواره ای و بایکوت خبری اش در اخبار| سبک زندگی افراد مشهور (۲۴۳)شهرام شکوهی؛ از دامپروری تا شهرت با شبکه ماهواره ای و بایکوت خبری اش در اخبار| سبک زندگی افراد مشهور (۲۴۳)
اینستاگرام هنرمندان (۷۱) از جشن تولد آنا نعمتی تا قطع برنامه جنجالی علی انصاریان و مجید یاسر!اینستاگرام هنرمندان (۷۱) از جشن تولد آنا نعمتی تا قطع برنامه جنجالی علی انصاریان و مجید یاسر!

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنیدخشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
شما هم از آن دسته افرادی هستید که زود خشمگین می شوید ؟ مثلا از ترافیک گرما و یا حوادث کوچک؟ کنترل خشم کار ساده ای نیست و افراد مختلف برای رفع خشم خود همواره باید دقت بیشتری کنند چون ممکن است در زمان عصبانیت حرف هایی بزنند و یا عکس العمل هایی از خود بروز دهند که قابل جبران نباشد.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
تجربه ایی بی نظیر در سواحل مدیترانه ! یک تابستان فراموش نشدنی
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
وظایف مرد در خانواده چیست؟
ازدواج موقت | جایگاه فرزند حاصل از ازدواج موقت در قانون شرع
نماز و فصل های سال چه رابطه ای باهم دارند؟
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
اختلاط زن و مرد در کلاس های دانشگاه تا چه حدی اشکال ندارد؟
جعفر طیار کیست و چرا نمازش معروف است؟
دعایی برای رفع حاجت و تنگی سینه
نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟
موانع ظهور امام زمان(عج) را می شناسید؟
آبزیان دریایی حرام گوشت را بشناسید|خوردن آبزیان دریایی در روایات
روابط جنسی در ازدواج از نظر اسلام را بخوانید
تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟
ازدواج شیعه و سنی باهم چگونه ممکن است؟
دوست دختر داشتن در اسلام چه حکمی دارد؟
دعا برای دفع حیله دشمنان را بخوانید
احادیث زیبا درباره فراگیری علم و دانش
شیطان از چه گناهی متنفر است؟
ذکر کثیر به چه معناست؟
دعا برای دور کردن اضطراب و دلشوره چیست؟
نماز خواندن با شیئ نجس چه حکمی دارد؟
ازدواج از نگاه آیات قرآن کریم
توبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهی
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
دعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایط
ترک نماز | حکم کسی که نماز نمیخواند چیست؟
خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟
دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟
صله رحم و رعایت آداب مهمانی از دید پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام
افکاری بدون خیال های گناه آلود | راه های کنترل افکار شیطانی و شهوانی
دعا برای سلامتی مادران و پدران | نیکی به پدر و مادر در کنار توحید
حکم ازدواج با شخصی که نماز نمی‌خواند
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
وظایف مرد در خانواده چیست؟
وظایف مرد در خانواده چیست؟
ازدواج موقت | جایگاه فرزند حاصل از ازدواج موقت در قانون شرع
ازدواج موقت | جایگاه فرزند حاصل از ازدواج موقت در قانون شرع
نماز و فصل های سال چه رابطه ای باهم دارند؟
نماز و فصل های سال چه رابطه ای باهم دارند؟
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
اختلاط زن و مرد در کلاس های دانشگاه تا چه حدی اشکال ندارد؟
اختلاط زن و مرد در کلاس های دانشگاه تا چه حدی اشکال ندارد؟
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما