منظور از ازدواج موقت ۹۹ ساله چیست؟

منظور از ازدواج موقت ۹۹ ساله چیست؟
شرایط ازدواج موقت , آیا ازدواج موقت ۹۹ ساله، صحیح است؟

شرایط ازدواج موقت

شرایط ازدواج موقت , سوال: آیا ازدواج موقت به مدت ۹۹ ساله، صحیح است و موقت محسوب می شود؟

امام خمینی(ره):

صحیح
است و موقت محسوب می شود.(استفتائات، ۱۳۸۲، ج۳، ص۲۴۴ و ۲۴۵، س۴ و ۱۰) (تحریرالوسیله، ۱۳۸۲، ج۲، ص ۲۹۰، م۹)

آیه الله بهجت(ره):

هر مقدار که به سفاهت نرسد ازدواج موقت صحیح است.(جامع المسائل، ۱۳۸۵، ج۴، ص ۱۰، (مقدار مدت) (استفتائات،
۱۳۸۶، ج۴، ص ۱۵۱، س ۵۱۱۸)

آیه الله تبریزی(ره):

عقد باطل نیست، لکن در ترتیب آثار عقد دائم و عقد موقت باید احتیاط
کنند.در صورتی که در عقد شرط ارث یا نفقه نشده، زن مطالبه ارث و نفقه نکند و برای
جدا شدن بنابر احتیاط واجب علاوه بر ابراء مدت، مرد او را طلاق هم بدهد.(استفتائات جدید، ۱۳۸۵، ج۲، ص
۳۴۲، س ۱۴۱۰) (منهاج الصالحین، ج۲، ص ۳۴۴، (فی عقد المتعه)

آیه الله خوئی(ره):

در احکام، ملحق به عقد دائم است.(استفتائات، ص ۲۹۲،
س۹۸۹) آیه الله سیستانی(دام ظلّه): باطل است.

شرایط ازدواج موقت


شرایط ازدواج موقت
(المسائل المنتخبه، ص ۳۹۶، م ۱۰۱۵)

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

صحیح است و موقت محسوب می شود.(هدایه العباد، ۱۴۱۶، هـ ق،
ج۲، ص ۴۴۵، م۹)
آیه الله فاضل لنکرانی (ره):
صحیح است و موقت محسوب می شود.(الاحکام الواضحه، ص ۳۸۷، (النکاح
المنقطع)
آیه الله گلپایگانی (ره):
صحیح است و موقت محسوب می شود.(هدایه العباد، ۱۴۱۷، هـ ق، ج۲، ص ۳۵۲، م
۱۲۲۷)
آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):
چنین ازدواج موقتی اشکال دارد، احتیاط آن است که احکام عقد دائم بر آن
مترتب کنند.(در مواردی که مقرون به احتیاط است) (استفتائات جدید، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۲۶، س ۷۶۸) (و ج۲، ص ۳۴۴ و
۳۴۵، س ۱۰۰۸ و ۱۰۱۰)
آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):
در احکام، ملحق به عقد دائم است.(متخب المسائل، ۱۴۲۰هـ ق،
ص ۳۱۶، م ۱۰۱۱)
آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه):
بنابر احتیاط واجب نباید زمان عقد موقت بیش از عمر زوجین
یا یکی از آن دو باشد، و صحت عقد موقت، در فرض مذکور و تبدیل آن به عقد دائم محل
اشکال است.(منهاج الصالحین، ج۳، ص ۳۰۶، عقد المتعه، پاورقی ۱۰۵۳) گیز میز

تلگرام پرشین وی

رایانمهر

چهل نما

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

اعمال و آداب تحویل سال نو
اعمال و آداب تحویل سال نو
احکام نماز میت چیست؟
احکام نماز میت چیست؟
یا آثار و برکات خواندن آیه الکرسی آشنا شوید
یا آثار و برکات خواندن آیه الکرسی آشنا شوید
آیا می توان به صورت تلفنی استخاره کرد؟
آیا می توان به صورت تلفنی استخاره کرد؟
روایتی در خصوص جایگاه زنان در اسلام
روایتی در خصوص جایگاه زنان در اسلام
علت نامگذاری حضرت فاطمه (س) به زهرا چیست؟
علت نامگذاری حضرت فاطمه (س) به زهرا چیست؟
آیات و روایات درباره منزلت و مقام مادر در اسلام در آستانه روز مادر
آیات و روایات درباره منزلت و مقام مادر در اسلام در آستانه روز مادر
طریقه و زمان خواندن نماز شب اول قبر (نماز لیله الدفن)
طریقه و زمان خواندن نماز شب اول قبر (نماز لیله الدفن)
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما