مشاهده : 392احکام دینی و مسائل شرعیRSSاشتراک:

طلاق | عده طلاق چند روز است؟

طلاق | عده طلاق چند روز است؟
امیدواریم که برای هیچ ازدواجی که شکل می گیرد و با شادی آغاز می شود پایانی مثل طلاق اتفاق نیوفتد، چرا که طلاق آسیب های زیادی بر زوجین، خانواده ها و بر جامعه خواهد گذاشت، ولی با این حال بهتر است قبل از اقدام به طلاق درباره احکام مربوط به آن بیشتر بدانید تا خدای ناکرده دچار مشکلات بزرگتری نشوید.
حتما شنیده اید که می گویند طلاق مکروه ترین حلال خداست، و یا موقعی که صیغه طلاق جاری می شود
عرش خداوند به لرزه درمی آید. هر چه قدر احکام ازدواج ساده است احکام طلاق پیچیدست
چرا که خدا هم به امر طلاق راضی نیست. ولی گاهی چاره ای باقی نمی ماند
و جز طلاق راهی دیگر پیش زوجین وجود ندارد. بهتر از درباره احکام طلاق بیششتر بدانید.
مهم ترین مبحث درباره طلاق,  عده طلاق است که در ادامه برای شما کامل شرح داده ایم.

عده طلاق

در قرآن کریم آمده: «والذین یتوفّون منکم و یذرون أزواجا بأنفسهّن أربعه أشهر و عشراً» (بقره، ۲۳۴)؛ «کسانی از شما
که فوت می‌کنند و همسرانی از آنها باقی می‌مانند باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارند».

راجع به عده طلاق بیشتر بدانید
ده یک اصطلاح فقهی و به معنای مدت زمانی است که زن بعد از جدایی از همسرش نباید ازدواج مجدد کند.
دوره زمانی عده بر اساس قانون مدنی سه ماه و ده روز است و انواع گوناگونی دارد از جمله عده وفات، عده طلاق،
عده فسخ ازدواج و عده بذل مدت یا به اتمام رسیدن زمان ازدواج موقت. حکم عده نگه داشتن برگرفته از آیات قرآن است
و ازدواج با یک زن در ایام عده باعث می‌شود زن و شوهر به یکدیگر حرام ابدی شوند و ازدواج آن ها برای همیشه باطل شود.
نگهداری عده پس از پایان ازدواج امری مهم در احکام شرعی است که رعایت آن بر زن و مردی که با او ازدواج می کند،
واجب بوده و بی توجهی به این حکم و قانون می تواند مشکلات بسیاری را برای افراد ایجاد کند.

عده چیست؟

عده عبارت است از مدت زمانی که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند.

این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت)
و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است.فلسفه قرار دادن عده برای زن، جلوگیری از اختلاط نسل و احترام
به رابطه زناشویی سابق و تعبد است.

حکم ازدواج در زمان عده

در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت آگاهی از
حکم عده، ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای همیشه حرام است.

رجوع بعد از طلاق رجعی در زمان عده

شوهر در هنگام عده طلاق رجعی حق دارد از طلاق رجوع کند.به طور کلی در عده طلاق رجعی حقوق و
تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است؛ مثلاً شوهر باید به زن نفقه بدهد، در صورت مرگ
یکی، دیگری از او ارث می‌برد و اگر در زمان عده طلاق رجعی رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج با
شخصی از جنس مخالف برقرار کنند در صورت وجود شرایط احصان (امکان تمتع در هر زمان) به حد زنای محصنه
یعنی سنگسار محکوم خواهند شد.

عده طلاق در لغت

عده یا عدت در لغت به معنی شمار و جماعت و گروه است و از العده عربی گرفته شده که
از رِیشه عَدَّ به معنی شمردن می‌آید.در اصطلاح فقه عده به مدتی گفته می‌شود که زن باید برای ازدواج مجدد
صبر کند.

عده وفات برای زن بیوه

عده مرگ شوهر بنا بر مشهور چهار ماه و ۱۰ روز است.نظر خلاف مشهور و نادر نصف این مدت یعنی
دو ماه و ۵ روز است.اگر زن آبستن باشد عده او طولانی‌ترین زمان بین مدت عده یا وضع حمل اوست.(یعنی
حداقل رعایت مدت چهار ماه و ۱۰ روز و گاهی بیش‌تر)

عده وفات عام است چه برای ازدواج دائم یا
موقت، حتی زن یائسه یا زنی که بین او و شوهر نزدیکی واقع نشده، عده وفات دارند.

در طول مدت عده وفات، زینت برای زن ممنوع است.

عده طلاق در ازدواج دائم

عده طلاق در ازدواج دائم سه طهر (پاک‌شدن از حیض) است و در مورد زنی که قاعده نمی‌شود ولی به
سن یائسگی نرسیده ۳ ماه می باشد.

عده طلاق

عده طلاق برای زنان چقدر است؟

عده طلاق در عقد موقت

عده طلاق در عقد موقت در صورت حیض نشدن در سن حیض یک ماه و نیم (۴۵ روز) است.در صورت
حیض شدن عده بنا بر مشهور، دو حیض است.سه قول نادر نیز در این زمینه وجود دارد: یک حیض، یک
حیض و نیم، دو طهر (پاکی از حیض).در قوانین ایران بر خلاف نظر مشهور، نظر دو طهر به عنوان قانون
تعیین شده است.

چه زنانی عده طلاق ندارند؟

زن یائسه، پا به سن گذاشته که عادات ماهیانه ندارد و زن نابالغ، حتی اگر با شوهرش آمیزش جنسی داشته
باشد، پس از طلاق عده ندارند.

عده طلاق برای زن باردار

عده زن حامله چه در ازدواج دائم و چه در موقت و چه در طلاق یا فسخ یا مرگ همسر
تا زمان زایمان است.تنها در مورد مرگ همسر اگر مدت زمان باقیمانده تا زایمان کمتر از ۴ ماه و ۱۰
روز باشد زن باید تا پایان ۴ ماه و ۱۰ روز عده را نگه دارد.در صورت سقط شدن بچه قبل
از زایمان هم عده در هنگام مرگ فرزند به پایان می‌رسد.

عده زوجه غایب مفقودالاثر

مطابق ماده ۱۰۱۱ ق.م.غائب مفقودالاثر به کسی اطلاق می‌شود که از غیبت او مدت طولانی گذشته
باشد و از وی به هیچ‌وجه خبری نباشد.برای زوج غایب مفقودالاثر چند حالت قابل تصور است:

الف) اثبات مرگ زوج:
در این حالت زوجه باید از زمانی که به موت زوج غائبش اطلاع پیدا می‌کند، عده وفات نگهدارد.

ب) اثبات حیات زوج: اگر خبر حیات شوهر به همسر واصل شود، ولی مکان زوج معلوم نباشد، در این صورت
زوجه باید صبر کند تا زوج او را طلاق دهد یا بمیرد؛ هر چند که غیبت وی طولانی شود.در این
حال هرگاه شوهر مالی داشته باشد، نفقه زن از آن اموال تأدیه می‌شود و اگر زوج مالی نداشته باشد، باید
از بیت‌المال نفقه زوجه پرداخت شود.

ج) عدم اثبات حیات یا مرگ زوج: در این حالت مشهور فقها معتقدند در صورتی‌که به هیچ طریقی تأمین نفقه
زوجه از اموال فرد غائب یا نزدیکان او ممکن نباشد، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع
به زن چهار سال مهلت می‌دهد، تا تفحص و جستجوی لازم صورت گیرد.اگر وضعیت حیات یا مرگ زوج معلوم نگردد،
حاکم شرع، حکم به طلاق زن داده و همسر غائب پس از طلاق باید عده وفات نگاه دارد.

عده طلاق

مدت عده طلاق

عده طلاق در ازدواج موقت

در ازدواج موقت عده زن باردار مثل نکاح دائم تا زایمان و عده مرگ همسر ۴ ماه و ۱۰ روز است.اما
عده پایان فسخ یا بذل مدت کمتر از نکاح دائم یعنی دو بار قاعدگی و پاک شدن است.در زنانی که
با وجود عدم یائسگی عادت نمی‌بینند هم این مدت ۴۵ روز است.

عده طلاق در قانون ایران

مبحث سوم در قانون مدنی مشتمل بر ۸ ماده، قوانین عده را بیان می‌کند

ماده ۱۱۵۰- عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر
دیگر اختیار کند.
ماده ۱۱۵۱- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی
نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.

ماده ۱۱۵۲- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل
دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت‌زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز
است.

ماده ۱۱۵۳- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل
است.

ماده ۱۱۵۴- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است
مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط بر این که
فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان
چهار ماه و ده روزخواهد بود.

ماده ۱۱۵۵- زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد
و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دومورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶- زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق
عده وفات نگاهدارد.

ماده ۱۱۵۷- زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.

ستاره _ باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب ها:
تلگرام پرشین وی

زولا بازی کن

ندای ارژنگ

آیسان پرواز

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
زولا بازی کن

آیسان پرواز

ندای ارژنگ
دعا برای دور کردن اضطراب و دلشوره چیست؟دعا برای دور کردن اضطراب و دلشوره چیست؟
زندگی پر از فراز و نشیب است و گاهی لحظات پر استرسی را تجربه می کنیم که برای سلامتی ما به شدت مضر است و می تواند ما را دچار بیماری جسمی و حتی روحی کند برای همین قبل از اینکه به سراغ دارو های آرامبخش برویم بهتر است به منبع آرامش یعنی خداوند پناه ببریم. با ما همراه باشید تا بهترین دعاها را برای دوری از استرس به شما معرفی کنیم.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
در پاتایا و آنتالیا چه می گذرد ؟ ایرانیان به دنبال چه هستند ؟
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
چند پیشنهاد ویژه برای خوشحال کردن آنکه دلش مال توست !
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
نماز خواندن با شیئ نجس چه حکمی دارد؟
ازدواج از نگاه آیات قرآن کریم
توبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهی
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
دعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایط
ترک نماز | حکم کسی که نماز نمیخواند چیست؟
خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟
دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟
صله رحم و رعایت آداب مهمانی از دید پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام
افکاری بدون خیال های گناه آلود | راه های کنترل افکار شیطانی و شهوانی
دعا برای سلامتی مادران و پدران | نیکی به پدر و مادر در کنار توحید
حکم ازدواج با شخصی که نماز نمی‌خواند
جبرئیل به پیامبر اکرم(ص) در مورد زنان چه سفارشی کرده است؟
حدیث امام علی علیه السلام درباره جهل
همسران عاشق | توصیه به همسران در زندگی
طلاق | عده طلاق چند روز است؟
توصیف های زیبای ائمه اطهار(ع) از حضرت ابوالفضل
اعمال مشترکه ماه شعبان ماه پیامبر اسلام
چطور حق الناس مالی و غیر مالی را جبران کنیم؟
طبق آیات و روایات چگونه با مردم رفتار کنیم؟
آیا می توان سوره دیگه ای به جای حمد در نماز خواند؟
آشنایی با خواص دعای شرف الشمس در روز ۱۹ فروردین
فلسفه حکم در خصوص نذر زن بدون اجازه شوهر
عبور از پل صراط برای این افراد ممنوع است
اعمال ایام البیض رجب
چند حدیث از ائمه معصومین در مورد روز پدر
چرا امام علی (ع) در خانه کعبه متولد شد؟
هفت سین قرآنی هفت آیه‌ای از قرآن است که با سلام شروع شده
احکام شرعی صله رحم از زبان مراجع تقلید
اعمال و آداب تحویل سال نو
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
چهل نما

آیسان پرواز

دعا برای دور کردن اضطراب و دلشوره چیست؟
دعا برای دور کردن اضطراب و دلشوره چیست؟
نماز خواندن با شیئ نجس چه حکمی دارد؟
نماز خواندن با شیئ نجس چه حکمی دارد؟
ازدواج از نگاه آیات قرآن کریم
ازدواج از نگاه آیات قرآن کریم
توبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهی
توبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهی
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
دعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایط
دعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایط
ترک نماز | حکم کسی که نماز نمیخواند چیست؟
ترک نماز | حکم کسی که نماز نمیخواند چیست؟
خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟
خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما