مال حرام در زندگی چه تاثیراتی میگذارد؟

مال حرام در زندگی قال الامام الهادی (ع): یا داود! ان الحرام لاینمی، وان نمی لایبارک له فیه؛ و ما انفقه لم یؤجر علیه، و ما خلفه کان زاده الی النار. امام هادی (ع) فرمود: ای داود! (مال) حرام، رشد وفزونی ندارد، و اگر هم داشته باشد برکت ندارد. و آنچه ازحرام انفاق شود، پاداش […]

مال حرام در زندگی

قال الامام الهادی (ع): یا داود! ان الحرام لاینمی، وان نمی لایبارک له فیه؛ و ما انفقه لم یؤجر علیه، و ما خلفه کان زاده الی النار.

مال حرام در زندگی چه تاثیراتی میگذارد؟

امام هادی (ع) فرمود: ای داود! (مال) حرام، رشد وفزونی ندارد، و اگر هم داشته باشد برکت ندارد. و آنچه ازحرام انفاق شود، پاداش ندارد، و آنچه از حرام پس از انسان باقی می ماند، توشه آتش او خواهد بود. (۱)

آفتابیر

اخبار مرتبط :

احکام پرداخت مال حرام براى اداء دين

تاثیر مال حلال و حرام

نحوه استرداد مال مسروقه

ختم این سوره برای زیاد شدن مال

پذیرفتن این هدیه حرام است

مال حرام در زندگی چه تاثیراتی میگذارد؟

    مطالب مرتبط: