خدا کیست؟ سؤالی کفرآمیز یا خداشناسانه؟خدا کیست؟ سؤالی کفرآمیز یا خداشناسانه؟

سوال درباره وجود خدا , در خصوص خداوند متعال ندارد ولی این در حالی است که در اسلام نه تنها فکر نکردن در هیچ موردی توصیه نشده است، بلکه فکر کردن در تمامی موارد توصیه مؤکد قرار گرفته است.

پاسخی به حکم شرعی سجدهپاسخی به حکم شرعی سجده

حکم شرعی سجده , یکی از واجبات دین اسلام نماز است که قوانین و احکام خاصی دارد، در ادامه حکم شرعی گذاشتن آرنج دست بر روی زمین، هنگام سجده را بخوانید.

برای طولانی شدن عمر چه دعاهایی بخوانیم؟برای طولانی شدن عمر چه دعاهایی بخوانیم؟

دعا برای طولانی شدن عمر , در این میان برخی از دعاهایی که در روایت ها و منابع مختلف به آن ها برخورد می کنیم، برای طولانی شدن عمر آمده اند که در متن زیر به آن ها می پردازیم.

آشنایی با ثواب بعضی اذکار الهیآشنایی با ثواب بعضی اذکار الهی

ثواب اذکار الهی , اى رسـول خـدا (ص )، هـمـانـا اغـنـیـاء و تـوانـگـران (آن انـدازه مـال ) دارنـد کـه بـنده آزاد کنند و ما نداریم ؟ (و همچنین ) دارند که حج کنند و ما نداریم.

ماجرای سخن گفتن امام علی(ع) با خورشیدماجرای سخن گفتن امام علی(ع) با خورشید

سخن گفتن خورشید با امام علی , درمورد ابعاد شخصیت امام علی(ع) هرچقدر سخن بگوییم، کم است، و عقل ها قادر به درک عظمت وجود ایشان نخواهند بود، و ما به میزان کمی از معجزات و کرامات ایشان شنیده‌ایم، که در ادامه مطلب، به بیان یکی از معجزات عجیب ایشان می پردازیم.

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز