بهترین ذکر هنگام غذا خوردن چیست؟بهترین ذکر هنگام غذا خوردن چیست؟

ذکر برای غذا خوردن خلاصه پرسش بهترین ذکر هنگام غذا خوردن چیست؟ پرسش بهترین ذکر از دیدگاه ائمه برای صرف غذای حلال چیست؟ پاسخ اجمالی در منابع روایی برای خوردن و آشامیدن، آدابی از سوی پیشوایان دین ذکر شده است که ناظر به شروع غذا با نام خدا و پایان غذا با حمد اوست. روایات […]

چهار ذکر اثرگذار برای آرامش در زندگیچهار ذکر اثرگذار برای آرامش در زندگی

آرامش در زندگی ذکر هایی برای آرامش روح تکرار و مداومت داشتن بر چهار ذکری که در قرآن وارد شده است تاثیر بسیار زیادی در آرامش روح دارد. خداوند در قرآن برای از بین بردن مسائل فکری در زندگی اذکاری را برای بندگان قرار داده است که اگر به این اذکار دقت کافی و عقیده […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت