رنگ سفید در قرآن کریم چه جایگاهی دارد؟ / نگاهی به آثار روانی رنگ سفیدرنگ سفید در قرآن کریم چه جایگاهی دارد؟ / نگاهی به آثار روانی رنگ سفید

رنگ سفید کلمه «بیض» (سفید) و مشتقات آن ۱۱ بار به طور صریح و یک بار هم به طور کنایی در قرآن به کار رفته است.یک مورد آن مربوط به مبحث نور است و موارد دیگر به بخش رنگ ارتباط دارد که در پی می آید ۱ـ جاده های سفید «الم تر ان الله انزل […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت