آثار و برکات سوره تین نود و پنجمین سوره قرآن کریمآثار و برکات سوره تین نود و پنجمین سوره قرآن کریم

فضیلت و خواص سوره تین رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرمایند: هر کس سوره تین را قرائت نماید خداوند در دنیا دو خصلت به او عطا می کند یکی عافیت و دیگری یقین و پس از مرگ به تعداد کسانی که این سوره را قرائت کرده اند ثواب روزه یک روز […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت