معجزه خواندن سوره حمد در زندگیمعجزه خواندن سوره حمد در زندگی

قرآن سر تا سر دارای اعجاز در زندگی مادی و معنوی می باشد که اگر ما با معرفت تلاوت کنیم حتما اثرات آن را خواهیم دید.لذا در اثرات سوره های قرآن اثرات عجیبی ذکر شده که هر کدام معجزه ای هستند.اما در سوره های قرآن آنچه که خیلی اثرات معجزه آسایی از آن ذکر شده […]

خواص شگفت انگیز سوره حمد !خواص شگفت انگیز سوره حمد !

من شنیده ام یک سوره در قرآن هست که خواندنش در زندگی معجزه می کند.این کدام سوره است؟ شاید این سوال عده ای از دوستان باشد.بنابر این در این مقاله در مورد این موضوع کمی بحث خواهیم کرد. قرآن سر تا سر دارای اعجاز در زندگی مادی و معنوی می باشد که اگر ما با […]

سوره ای با خاصیت معجزه گریسوره ای با خاصیت معجزه گری

من شنیده ام یک سوره در قرآن هست که خواندنش در زندگی معجزه می کند.این کدام سوره است؟ شاید این سوال عده ای از دوستان باشد.بنابر این در این مقاله در مورد این موضوع کمی بحث خواهیم کرد. قرآن سر تا سر دارای اعجاز در زندگی مادی و معنوی می باشد که اگر ما با […]

رابطه سوره حمد با ابواب هشت گانه بهشترابطه سوره حمد با ابواب هشت گانه بهشت

سوره مبارکه حمد عصاره معارف قرآن کریم را در بردارد و از این جهت این سوره را «ام الکتاب » و «فاتحه الکتاب» نامیدند‌. سوره حمد که نخستین سوره قرآن قرار گرفته است به فاتحه الکتاب، سبع المثانی، سئوال، شفا، نور نیز مشهور است. در کلامی از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است: فضیلت […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت