فواید شگفت انگیز سوره طورفواید شگفت انگیز سوره طور

خواص سوره طور سوره طور پنجاه و دومین سوره قرآن کریم است پنجاه و دومین سوره قرآن کریم است که مکی و ۴۹ آیه دارد. در فضیلت این سوره از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: کسی که سوره طور را قرائت نماید خداوند او را از عذاب ایمن داشته و […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت