فضیلت و خواص سوره مریمفضیلت و خواص سوره مریم

مریم؛ نوزدهمین سوره قرآن است که مکی و ۹۸ آیه دارد. در فضیلت این سوره از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: «هر کس سوره مریم را قرائت نماید به تعداد تصدیق کنندگان و تکذیب کنندگان حضرت زکریا و یحیی و مریم و عیسی و موسی و هارون و ابراهیم […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت