قبل از خواب حتما این سوره را بخوانیدقبل از خواب حتما این سوره را بخوانید

سوره کافرون از سوره‌های کوچک قرآن است.از سُور آخر قرآن، سوره‌های مکی است و تقریباً اختلافی در آن نیست که در مکه نازل شده است و آن خیلی در فهم فضای سوره به ما کمک می‌کند.یعنی در دوره‌ای که هنوز حضرت به حسب ظاهر به دوره حکومت و قدرت در مدینه نرسیده بودند و در […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت