گیاهانی که در قرآن از آن یاد شده!گیاهانی که در قرآن از آن یاد شده!

پاره‌ای از اعضای پیکره شکوهمند طبیعت همچون درخت، جنگل و مرتع و به طور کلی گیاهان نقش حساس‌تری در زندگی انسان دارند.اگر پوشش گیاهی از بین برود، زندگی آدمی نیز رو به نابودی می ‌رود. خرما (رطب) درخت خرما (نخل) کلمه نخل، نخله و نخیل در بیست آیه از قرآن آمده است.در هشت آیه نخل […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت