آیه الکرسی به روایت معصومین چه خواصی دارد؟آیه الکرسی به روایت معصومین چه خواصی دارد؟

آیه الکرسی به روایت معصومین درمیان آیات نورانی و سوره‌های قرآن کریم، آیه ۲۵۵ سوره بقره معروف به آیه الکرسی، از جمله نشانه‌های الهی است که امام کاظم (ع) در روایاتی می فرمایند: «از بعضی پدران بزرگوارم شنیدم که کسی داشت سوره حمد را می خواند پس حضرت فرمود: هم شکر خدا را به جای […]

خواندن آیه الکرسی چه ثوابی دارد؟خواندن آیه الکرسی چه ثوابی دارد؟

ثواب خواندن آیه الکرسی پرسش خواندن آیه الکرسی چه ثوابی دارد؟ پاسخ اجمالی یکی از مشهورترین آیات قرآن، «آیه الکرسی» است که از جنبه‌های گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.[۱]در همین راستا، برخی پاداش‌ها برای خواندن این فراز قرآنی در موقعیت‌های مختلف در نظر گرفته شده است: خواندن آیه الکرسی پس از نماز ۱٫پیامبر اسلام […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت