دعایی برای رفع حاجت و تنگی سینهدعایی برای رفع حاجت و تنگی سینه

دعایی برای رفع حاجت از امیرالمومنین علی (ع) روایت شده است که دعا ی یستشیر را پیامبر (ص) به من آموخت و امر کرد که آن را در همه حال در سختی و راحتی حفظ کنم و به خلفاء بعد از خودم تعلیم نمایم. سپس فرمود شما را به برخی از ثواب های این دعا […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت