دعا برای دفع حیله دشمنان را بخوانیددعا برای دفع حیله دشمنان را بخوانید

دعا برای دفع حیله دشمنان آموزه‌های دعا * وسیله رسیدن به خدا، توحید است.* امام سجاد(ع) درباره دشمنانش می‌فرماید: چه بسا دشمنی که شمشیر دشمنی‌اش را بر من برهنه نموده، و دم تیغش را علیه من تیز کرده و سرنیزه‌اش را به قصد حمله بر من تند ساخته و زهرهای کشنده‌اش را به آشامیدنی‌ام آمیخته […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت