سوره ای مخصوص خواستگارها و بی‌خواستگارهاسوره ای مخصوص خواستگارها و بی‌خواستگارها

سوره طه,فضیلت سوره طه این سوره به ترتیب مصحف بیستمین سوره و به ترتیب نزول پنجمین سوره قرآن است، در مکه نازل شده و از سور مکی به شمار می‌آید.این سوره ۱۳۵ آیه دارد و از نظر حجم از سوره‌های «مئون» (صد آیه‌ای و متوسط) قرآن محسوب می‌شود.سوره طه همانند سایر سوره‌های مکی درباره مبداء […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت