خواندن این سوره های قرآن در ابتدا و انتهای روز مستحب استخواندن این سوره های قرآن در ابتدا و انتهای روز مستحب است

ثواب خواندن قرآن خواندن قرآن در هر زمانی از شبانه روز باعث آرامش و ثواب می شود اما امامان معصوم ساعات خاصی از شبانه روز را بیشتر توصیه کرده و آن زمانها را بهترین زمان ممکن برای کسب ثواب بیشتر می دانند. فضیلت خواندن قرآن در ساعات مخصوص شبانه روز قرآن کریم مهمّ ترین حجّت […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت