چگونگی خواندن نماز امام زمانچگونگی خواندن نماز امام زمان

اگر می خواهید نماز امام زمان بخوانید : نماز امام زمان (عج ) طریقه خواندن نماز امام زمان (عج) ” روحی وارواح العالمین تراب مقدم الفداه ” در مسجد جمکران : دو رکعت نماز به نیت امام زمان ( عج) می خوانی ، و در هر رکعت یک حمد و یک توحید باید خوانده شود.موقع […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت