نمازی برای حاجت ، توصیه شده توسط امام رضا (ع)نمازی برای حاجت ، توصیه شده توسط امام رضا (ع)

نماز حاجت، از حضرت امام رضا علیه السلام حضرت امام رضا علیه السلام فرموده ‏اند هرگاه دچار امر دشوارى شدى، دو رکعت نماز بخوان؛ در یک رکعت «حمد» و «آیه الکرسى» و در رکعت دیگر « حمد » و «إنّا أَنْزَلْناهُ فی لَیْلَهِ الْقَدْرِ»، سپس ‏قرآن را بردار و بالاى سر خود قرار بده و […]

نماز حاجت مخصوص روز پنج‌شنبهنماز حاجت مخصوص روز پنج‌شنبه

نماز حاجت در روز پنج‌شنبه از صبح تا غروب هر وقت بتواند چهار رکعت نماز بخواند (دو نماز دو رکعتی ). در رکعت‌اول بعد از حمد یازده مرتبه سوره قل هواللّه‌احد و در رکعت‌دوم بعد از حمد بیست‌ویک‌مرتبه سوره قل هواللّه‌احد را و پس از سلام نماز دو رکعت دوم را شروع کند. در رکعت […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت