نماز خوف چه زمانی بر انسان واجب میشود؟نماز خوف چه زمانی بر انسان واجب میشود؟

نماز خوف از آنجا که نیاز انسان به خداى متعال دائمى است و این نیاز در نماز ظهور می یابد، نماز وظیفه‏ اى دائمى و همیشگى براى مؤمنین به شمار می رود.قرآن کریم در این زمینه می فرماید «فَاِذِا قَضَیْتُمُ الصَّلوهَ فَاذْکُرُواللّهَ قِیاما وَ قُعُودا وَ عَلَى جُنُوبِکُمْ فَاِذَا اَطْمَأنَنْتُمْ فَأقِیمُوا الصَّلَوهَ اِنَّ الصَّلَوهَ کَانَتْ […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت