خواندن نماز در قایق صحیح است؟خواندن نماز در قایق صحیح است؟

خواندن نماز در قایق نماز کسانی که با قایق به مأموریت فرستاده می‌شوند و وقت نماز آنها می‌رسد، به‌طوری که اگر در همان زمان نماز نخوانند، بعد از آن نمی‌توانند نماز خود را داخل وقت بخوانند، چه حکمی دارد؟ در متن زیر به پرسش ” خواندن نماز در قایق چه حکمی دارد؟ ” پاسخ داده […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت