نماز میت چگونه خوانده میشود و چه دعاهایی دارد؟نماز میت چگونه خوانده میشود و چه دعاهایی دارد؟

نماز میت نماز مَیّت از نمازهای واجب است که بر جنازۀ شخص مسلمان خوانده می‌شود. نماز میت از پنج تکبیر تشکیل شده است و پس از هر تکبیر، جز آخرین تکبیر، دعا و ذکرهای خاصی دارد.این نماز را باید ایستاده خواند. نماز میت، رکوع، سجود، تشهد و سلام ندارد و برای خواندن آن نیازی به […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت