سفارشات و توصیه های بهداشتی و پزشکی امام علی (ع)سفارشات و توصیه های بهداشتی و پزشکی امام علی (ع)

سفارشات امام علی (ع) ۱- حضرت امیر علیه السلام فرمود: به خوردن ماهی مداومت مکنید؛ زیرا بدن را آب و لاغر می کند.[۱] ۲- خوردن گردو در گرمای شدید حرارت داخلی را تهییج، و در بدن ایجاد دمل می نماید، و خوردن آن در زمستان کلیه ها را گرم و برودت را دفع می کند.[۲] […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت