علت حرام بودن شرابخواری در قرآنعلت حرام بودن شرابخواری در قرآن

شرابخواری هر مسلمانی می داند که احادیث و آیات اسلامی خوردن شراب را حرام می دانند و شرابخواری را جزو بدترین اعمال دانسته اند.قرآن کریم به مانند تمام بخش های تربیت اخلاقی و..انسان، برخوردی منطقی با شرابخواری دارد و دلیل حرام بودن شرابخواری در اسلام را کاملا عاقلانه بیان می کند. مسئله تحریم شراب و […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت