تاریخ نشر :چهار شنبه 12 اکتبر 2011 مشاهده : دیدنی ها RSS اشتراک:

عکس:برج ساعت لندن کج شد

برج ساعت 96 متری بیگ بن در لندن پایتخت انگلیس در حال کج شدن است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، براساس برآوردها، برج ساعت بیگ بن به اندازه 26 صدم درجه به سوی شمال غربی کج شده است. هنوز علت کج شدن روشن نشده است اما براساس یک فرضیه، برج ساعت بیگ بن که از خاک […]

برج ساعت 96 متری بیگ بن در لندن پایتخت انگلیس در حال کج شدن است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، براساس برآوردها، برج ساعت بیگ بن به اندازه 26 صدم درجه به سوی شمال غربی کج شده است.

هنوز علت کج شدن روشن نشده است اما براساس یک فرضیه، برج ساعت بیگ بن که از خاک رس ساخته شده به تدریج چسبندگی خود را از دست می دهد یا به عبارت دیگر رطوبت خود را از دست می دهد.

عکس:برج ساعت لندن کج شد

عکس:برج ساعت لندن کج شد

چهل نما
رایانمهربهنودگشت