تاریخ نشر :چهار شنبه 12 اکتبر 2011 مشاهده : دیدنی ها RSS اشتراک:

عکس:سه چرخه ای که خطاطی می کند

نیکلاس هانا یک کانادایی خوش ذوق سه چرخه مخصوص خطاطی با آب طراحی کرده است. به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران، او با این سه چرخه در خیابانهای پکن خطاطی می‌کند و تصاویر زیبایی بر کف خیایانها ایجاد می کند.

نیکلاس هانا یک کانادایی خوش ذوق سه چرخه مخصوص خطاطی با آب طراحی کرده است. به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران، او با این سه چرخه در خیابانهای پکن خطاطی می‌کند و تصاویر زیبایی بر کف خیایانها ایجاد می کند.

عکس:سه چرخه ای که خطاطی می کند
عکس:سه چرخه ای که خطاطی می کند
عکس:سه چرخه ای که خطاطی می کند
عکس:سه چرخه ای که خطاطی می کند

عکس:سه چرخه ای که خطاطی می کند

چهل نما
رایانمهربهنودگشت