استخری توهم زا و وحشت‌آور ! + عكس

شخصي به نام &quotله‌آندرو ارليچ&quot اقدام به طراحي و ساخت استخري كرده است كه بسيار توهم‌ زا است اين استخر جعلي مي‌تواند وسيله افرادي باشد كه از قضيه بي‌خبرند.اين استخر عمقي در حدود 10 سانتي متر دارد كه توسطه لايه‌اي شيشه‌ مقاوم از فضايي پائيني آن كه خالي از آب مي‌باشد جدا شده است.در واقع […]

شخصي به نام &quotله‌آندرو ارليچ&quot اقدام به طراحي و ساخت استخري كرده است
كه بسيار توهم‌ زا است اين استخر جعلي مي‌تواند وسيله افرادي باشد كه از
قضيه بي‌خبرند.
اين استخر عمقي در حدود 10 سانتي متر دارد كه توسطه لايه‌اي شيشه‌ مقاوم از فضايي پائيني آن كه خالي از آب مي‌باشد جدا شده است.
در واقع اين استخر جدا از ظاهر استخري حكم يك اتاق زير آب را دارد كه مي تواند جالب و متفاوت باشد./ق

استخری توهم زا و وحشت‌آور ! + عكس