اقدام عجیب نیکی کریمی؛ در آغوش کشیدن عزت الله انتظامی!! + عکس

این اقدام عجیب نیکی کریمی که مقابل چشمان خبرنگاران رخ داد …!  — نیکی کریمی: اصلا در جریان نیستم، مگر باید واکنش نشان بدهم؟ + صوت باشگاه خبرنگاران

اقدام عجیب نیکی کریمی؛ در آغوش کشیدن عزت الله انتظامی!! + عکس

این اقدام عجیب نیکی کریمی که مقابل چشمان خبرنگاران رخ داد …!

 —

نیکی کریمی: اصلا در جریان نیستم، مگر باید واکنش نشان بدهم؟ + صوت

باشگاه خبرنگاران

اقدام عجیب نیکی کریمی؛ در آغوش کشیدن عزت الله انتظامی!! + عکس