تصاویر: دختر27 ساله ای که11 سال بدون صورت زندگی کرد

یک دخترکه در سن 16 سالگی بر اثر اصابت گلوله صورت خود را از دست داده بود، اکنون صاحب یک صورت پروتزی جدید شد. دختر 27 ساله از میلواکی در ایالت ارگون به طور تصادفی مورد اصابت یک گلوله که از اسلحه یکی از دوستانش شلیک شده بود قرار گرفت. این اتفاق در سال 1999 […]

عکس : جراحی زیبایی برای دختر 27 ساله که سالها بدون صورت زندگی کرد
تصاویر: دختر27 ساله ای که11 سال بدون صورت زندگی کرد

تصاویر: دختر27 ساله ای که11 سال بدون صورت زندگی کرد

تصاویر: دختر27 ساله ای که11 سال بدون صورت زندگی کرد

تصاویر: دختر27 ساله ای که11 سال بدون صورت زندگی کرد

تصاویر: دختر27 ساله ای که11 سال بدون صورت زندگی کرد

تصاویر: دختر27 ساله ای که11 سال بدون صورت زندگی کرد

تصاویر: دختر27 ساله ای که11 سال بدون صورت زندگی کرد

یک دخترکه در سن 16 سالگی بر اثر اصابت گلوله صورت خود را از دست داده بود، اکنون صاحب یک صورت پروتزی جدید شد.

دختر 27 ساله از میلواکی در ایالت ارگون به طور تصادفی مورد اصابت یک گلوله که از اسلحه یکی از دوستانش شلیک شده بود قرار گرفت. این اتفاق در سال 1999 اتفاق افتاد و حفره بزرگی روی صورت این نوجوان و در مکان‌هایی که چشم‌ها و بینی قرار داشت به وجود آورد.بعد از این اتفاق خانم استلز به کما رفت و 6 هفته در این حالت باقی ماند.

پزشکان معتقد بودند این فقط یک معجزه است که این دختر کشته نشده است، اما متاسفانه صورت او به طور وحشتناکی آسیب دیده و از بین رفته است. در اثر این حادثه کریسی بینایی خود را به طور کامل از دست داد و قسمتی از شنوایی او هم دچار اختلال شد.

تصاویر: دختر27 ساله ای که11 سال بدون صورت زندگی کرد