تصویر معشوقه فراری سرهنگ قذافی/عکس

  – خبرگزاری پانا: اخبار رسیده از طرابلس پایتخت لیبی حاکی از آن است که معشوقه دیکتاتور لیبی به کشورش اوکراین بازگشتتصویر معشوقه فراری سرهنگ قذافی/عکس  یکی از پایگاه های خبری کشور لیبی در مطلبی صبح امروز نوشت: &quotجالینا کولوتنیسکا&quot از سال ها پیش پرستار شخصی &quotمعمر قذافی&quot شده اما به مرور زمان دیکتاتور لیبی عاشق وی […]

  – خبرگزاری پانا: اخبار رسیده از طرابلس پایتخت لیبی حاکی از آن است که معشوقه دیکتاتور لیبی به کشورش اوکراین بازگشتتصویر معشوقه فراری سرهنگ قذافی/عکس

 یکی از پایگاه های خبری کشور لیبی در مطلبی صبح امروز نوشت: &quotجالینا کولوتنیسکا&quot از سال ها پیش پرستار شخصی &quotمعمر قذافی&quot شده اما به مرور زمان دیکتاتور لیبی عاشق وی شده استتصویر معشوقه فراری سرهنگ قذافی/عکس دختر او  &quotتاتیانا کولوتنیسکا&quot از فرار مادرش و بازگشت وی به کشورش اکراین خبر دادتصویر معشوقه فراری سرهنگ قذافی/عکس

گفتنی است &quotجالینا کولوتنیسکا&quot یکی از چهار پرستار شخصی قذافی است که همواره همراه او بوده و از نزدیک ترین اطلاعات شخصی و محرمانه وی خبر داردتصویر معشوقه فراری سرهنگ قذافی/عکس 46

تصویر معشوقه فراری سرهنگ قذافی/عکس

تصویر معشوقه فراری سرهنگ قذافی/عکس