تصویر یک زن مرد نما !

تصویر یک زن مرد نما در عربستان وباقی قضایا…. اين آقا که پشت فرمان اتومبيل نشسته، يک خانم است. يک خانم اهل عربستان سعودي که زنان در آن کشور عشق عجيبي به رانندگي دارند، ولي قوانين چنين اجازه يي به آنها نمي دهد. اين خانم آقانما که عکس و گزارش مربوط به او در شماره […]

تصویر یک زن مرد نما  !

تصویر یک زن مرد نما در عربستان وباقی قضایا….

اين آقا که پشت فرمان اتومبيل نشسته، يک خانم است. يک خانم اهل عربستان سعودي که زنان در آن کشور عشق عجيبي به رانندگي دارند، ولي قوانين چنين اجازه يي به آنها نمي دهد.

اين خانم آقانما که عکس و گزارش مربوط به او در شماره ديروز نيويورک تايمز به چاپ رسيده در صحنه يک سريال تلويزيوني مشغول رانندگي است که در آن آقاي کارگردان علاقه عاشقانه زنان عربستان را به رانندگي به تصوير کشيده است.

شايد با ديدن اين سريال مسوولان بلندپايه سعودي به رحم آيند و بخشي از حقوق اجتماعي زنان را به آنان بازگردانند.البته اين را هم بگوييم که مردان عربستان مدعي اند زنان اين کشور از بسياري از آزادي هاي مدني برخوردارند و…

پ.ن:روزنامه اعتماد شنبه ۷/۷/۸۶

تصویر یک زن مرد نما !