تولد یک نوزاد عجیب الخلقه !

تولد یک نوزاد عجیب الخلقه در افغانستان پایگاه خبری تقریب – سرویس اجتماعی : یک کودک عجیب الخلقه بدون گوش و بینی درشهر بادغیس افغانستان به دنیا آمد. به گزارش پایگاه خبری تقریب ، دکتر”حبیبی” مسئول بخش زنان بیمارستان بادغیس گفت: چشمان این نوزاد عجیب در فرق سر وی می باشد، گوش وبینی ندارد و […]

تولد یک نوزاد عجیب الخلقه در افغانستان

پایگاه خبری تقریب – سرویس اجتماعی : یک کودک عجیب الخلقه بدون گوش و بینی درشهر بادغیس افغانستان به دنیا آمد.

به گزارش پایگاه خبری تقریب ، دکتر”حبیبی” مسئول بخش زنان بیمارستان بادغیس گفت: چشمان این نوزاد عجیب در فرق سر وی می باشد، گوش وبینی ندارد و دهان وی نافرم و بسیار کوچک می باشد.

دکتر حبیبی در ادامه اعلام کرد :این کودک عجیب الخلقه شش ماهه به دنیا آمده است.

وی علت این گونه حوادث عجیب را پیوند های زناشویی با خویشاوندان نزدیک همچنین استفاده از داروهای بدون تجویز پزشک در زمان باروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان ، براساس گزارش ها این کودک کمی پس ازبه دنیا آمدن فوت کرد.

تولد یک نوزاد عجیب الخلقه !