شلیک مرگ در برجک

ایسکانیوز – شلیک مرگ در برجک نگهبانی یک ساختمان دولتی پایتخت به افسران کلانتری خبر رسید یک سرباز وظیفه در یک ساختمان دولتی پس از پایان نوبت نگهبانی اش با شلیک گلوله به شکمش جان باخته است. بررسی های پزشکی قانونی و پلیس جنایی تهران برای افشای راز مرگ سرباز وظیفه که گفته می شود […]

ایسکانیوز – شلیک مرگ در برجک نگهبانی یک ساختمان دولتی پایتخت
به افسران کلانتری خبر رسید یک سرباز وظیفه در یک ساختمان دولتی پس از پایان نوبت نگهبانی اش با شلیک گلوله به شکمش جان باخته است.

بررسی های پزشکی قانونی و پلیس جنایی تهران برای افشای راز مرگ سرباز وظیفه که گفته می شود با اسلحه کلاشینکف خودکشی کرده است آغاز شد.
12:30 دیروز به افسران کلانتری 107 فلسطین خبر رسید یک سرباز وظیفه به نام محمد حسین در یک ساختمان دولتی پس از پایان نوبت نگهبانی اش با شلیک گلوله به شکمش جان باخته است.
افسران دایره 10 آگاهی مرکز و بازپرس هنرمند- کشیک دادسرای جنایی پایتخت- دقایقی به ساختمان مورد نظر رفتند و رسیدگی به ماجرا را در دستور کار خود قرار دادند. سپس جنازه محمد حسین در حالی با دستور قضایی به پزشکی قانونی برده شد و خودکشی به عنوان اصلی ترین فرضیه پرونده قوت دارد. گزارش ایسکانیوز می افزاید: به نظر می رسد سرباز نگون بخت بر اثر افسردگی شدید به استقبال مرگ شتافته است

شلیک مرگ در برجک