عكس : نيكي كريمي در جشنواره كن

ستاره هاي سينماي جهان در جشنواره فيلم كن-عباس كيارستمي هم مطابق معمول سالهاي اخير كن از ميهمانان ويژه اين جشنواره بود. ظاهرا قرار است ژوليت بينوش (عكس) بازيگر فرانسوي در فيلمي با كيارستمي همكاري كند. سينماي ايران نماينده ديگري نيز داشت؛ نيكي كريمي كه يكي از اعضاي هيئت داوران فيلمهاي كوتاه بود.

عكس : نيكي كريمي در جشنواره كن

ستاره هاي سينماي جهان در جشنواره فيلم كن-عباس كيارستمي هم مطابق معمول سالهاي اخير كن از ميهمانان ويژه اين جشنواره بود. ظاهرا قرار است ژوليت بينوش (عكس) بازيگر فرانسوي در فيلمي با كيارستمي همكاري كند.

عكس : نيكي كريمي در جشنواره كن

سينماي ايران نماينده ديگري نيز داشت؛ نيكي كريمي كه يكي از اعضاي هيئت داوران فيلمهاي كوتاه بود.

عكس : نيكي كريمي در جشنواره كن