عکس/هما روستا در مراسم تشییع همسرش

عکس/هما روستا در مراسم تشییع همسرش