عکس : تاج‌گذاري جوان‌ترين پادشاه جهان

امروز در بوتان برگزار شد تاج‌گذاري جوان‌ترين پادشاه جهان جام جم آنلاين: مراسم تاج‌گذاري در بوتان ، نوپاترين كشور دموكراتيك جهان، امروز در تيمفو، پايتخت اين كشور برگزار شد. به گزارش ايسنا ، ژيم خسار نامگيل وانگچوك، 28 ساله و فارغ التحصيل دانشگاه آكسفورد، پنجمين پادشاه موروثي اين كشور بودايي و جوان‌ترين پادشاه جهان است. […]

عکس : تاج‌گذاري جوان‌ترين پادشاه جهان

امروز در بوتان برگزار شد
تاج‌گذاري جوان‌ترين پادشاه جهان
جام جم آنلاين: مراسم تاج‌گذاري در بوتان ، نوپاترين كشور دموكراتيك جهان، امروز در تيمفو، پايتخت اين كشور برگزار شد.
به گزارش ايسنا ، ژيم خسار نامگيل وانگچوك، 28 ساله و فارغ التحصيل دانشگاه آكسفورد، پنجمين پادشاه موروثي اين كشور بودايي و جوان‌ترين پادشاه جهان است.

در اين مراسم سنتي كه در قصر سفيد پادشاهي برگزار شد. تاج پادشاهي توسط پدر وانگچوك كه دو سال پيش از پادشاهي كناره گرفت، به وي اعطا شد.

پادشاه سابق بوتان در راستاي ايجاد اصلاحات و مدرنيزه شدن اين كشور كاملا سنتي، تصميم به كناره‌گيري از پادشاهي گرفت و اولين انتخابات دموكراتيك براي تعيين اعضاي پارلمان جديد و نخست وزير اين كشور در ماه مارس برگزار شد.

عکس : تاج‌گذاري جوان‌ترين پادشاه جهان