عکس: تهمینه اطمینان مقدم، همسر ایرج قادری

 ایرج قادری و تهمینه اطمینان مقدم پسری داشتند با نام تورج که در سال ۱۳۷۲ براثر سانحه رانندگی در اورگان آمریکا درگذشت. ویکی پدیا

عکس: تهمینه اطمینان مقدم، همسر ایرج قادری ایرج قادری و تهمینه اطمینان مقدم پسری داشتند با نام تورج که در سال ۱۳۷۲ براثر سانحه رانندگی در اورگان آمریکا درگذشت. ویکی پدیا

عکس: تهمینه اطمینان مقدم، همسر ایرج قادری