عکس :حجت الاسلام سید مصطفی خامنه‌ای، فرزند ارشد رهبر در راهپیمایی 22 بهمن

عکس :حجت الاسلام سید مصطفی خامنه‌ای، فرزند ارشد رهبر در راهپیمایی 22 بهمن

عکس :حجت الاسلام سید مصطفی خامنه‌ای، فرزند ارشد رهبر در راهپیمایی 22 بهمن