عکس : ساعت مچی دیدنی یادآوری کننده مرگ !

فردی به نام کریسپین جونز معتقد است که امروزه هر کسی یک گوشی موبایل به همراه دارد که با آن از ساعت خبر دار شود. بنابراین میتوان با ساعت مچی کارهای دیگری انجام داد. بر اساس این گفته یک شرکت ساعتی را طراحی کرده که به جای نشان دادن ساعت مرتب به شما یادآوری میکند […]

فردی به نام کریسپین جونز معتقد است که امروزه هر کسی یک گوشی موبایل به همراه دارد که با آن از ساعت خبر دار شود. بنابراین میتوان با ساعت مچی کارهای دیگری انجام داد. بر اساس این گفته یک شرکت ساعتی را طراحی کرده که به جای نشان دادن ساعت مرتب به شما یادآوری میکند که زندگی کوتاه است و باید منتظر مرگ بود. بنابراین باید درست و مفید زندگی کرد. دو عقربه ی ساعت به شما میگوید :

به یاد داشته باش – تو خواهی مرد

عکس : ساعت مچی دیدنی یادآوری کننده مرگ !

نمیدانم پوشیدن چنین ساعتی چه احساسی به آدم القا خواهد کرد. آیا با چنین چیزی کارهای خوب خواهیم کرد یا فقط کمی بیشتر استرس به زندگی اضافه میکنیم.

عکس : ساعت مچی دیدنی یادآوری کننده مرگ !